Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Rola ojca w wychowaniu małego dziecka

Dzień dobry, nazywam się Magdalena Królikowska i jestem studentką III roku pedagogiki (specjalność Edukacja i Opieka nad Małym Dzieckiem) na Uniwersytecie Warszawskim. Przeprowadzam badanie na temat roli ojca w wychowaniu dziecka w wieku 2-3 lat w formie ankiety przygotowanej w ramach pracy licencjackiej. Badanie trwa około kilku minut. Podane odpowiedzi są w pełni anonimowe i będą wykorzystane wyłącznie do mojej pracy.
Dziękuję za wzięcie udziału w badaniu.
* 1. Po przeczytaniu każdego stwierdzenia proszę otoczyć kółkiem tę odpowiedź, która jest najbardziej zgodna z Pana postępowaniem wobec swojego dziecka.
Poszczególne numery oznaczają:
1- zdecydowanie taki jestem i tak się zachowuję
2- raczej taki jestem i tak się zachowuję
3- mam wątpliwości, czy taki jestem i tak się zachowuję
4- raczej taki nie jestem i tak się nie zachowuję
5- zdecydowanie taki nie jestem i tak się nie zachowuję
12345
Jestem szczerze zainteresowany sprawami swojego dziecka.
Nieustannie staram się kontrolować swoje dziecko, aby postępowało, tak jak sobie tego życzę.
Pozwalam mojemu dziecku uczyć się samemu radzenia sobie w różnych sytuacjach.
W postępowania z moim dzieckiem łatwo tracę cierpliwość.
Staram się chronić moje dziecko przed wszelkimi trudnościami.
Chętnie nawiązuję kontakt z moim dzieckiem, jestem z nim często- bawię się, rozmawiam.
Często prawię „kazania” mojemu dziecku na temat jego zachowania.
Zgadzam się z tym, że moje dziecko w pewnych okolicznościach, w zależności od wieku, może samo dokonywać różnych wyborów.
Gdy jestem zdenerwowany, to trudno mi przewidzieć, jak się zachowam w stosunku do mojego dziecka.
Zawsze chcę wiedzieć, co robi moje dziecko w każdej chwili.
Odczuwam, że gdy moje dziecko ma jakiś problem, czegoś się obawia, to poszukuje kontaktu, bliskości ze mną.
Daję wyraźnie do zrozumienia dziecku, kto „rządzi” w domu.
Myślę, ze nie kontroluję dziecka na każdym kroku.
Często zdarza mi się, że za to samo przewinienie karzę swoje dziecko raz mocniej, raz mniej.
Gdy moje dziecko nie jest pod moją opieką, bardzo się o nie niepokoję.
Bardzo często myślę o swoim dziecku.
Wymagam od dziecka bezwzględnego posłuszeństwa.
Myślę, że nie kontroluję swojego dziecka na każdym kroku.
Za to samo przewinienie karzę swoje dziecko raz mocniej, a raz mniej.
12345
W zasadzie jako rodzic, zachowuję się, tak jakby moje dziecko było ciągle małe i bezradne.
Gdy moje dziecko potrzebuje pomocy, to chętnie poświęcam mu wiele czasu i uwagi.
Uważam, ze moje dziecko nie ma prawa się mi sprzeciwiać.
Akceptuję to, że moje dziecko może mieć „swoje tajemnice”, że nie wszystko muszę widzieć i wiedzieć.
Kara, jaką wymierzam dziecku, często zależy od mojego nastroju.
Chcę zawsze wiedzieć, gdzie przebywa i co robi moje dziecko.
Przebywanie z moim dzieckiem sprawia mi dużą przyjemność.
Moje dziecko musi „rozumieć”, że to ja mam zawsze rację.
Gdy nie rozumiem zachowania swojego dziecka, to nie robię z tego większego problemu.
Moje dziecko musi uważać, aby mnie czymś nie zdenerwować.
Często wydaje mi się, ze żyję tylko dla mojego dziecka.
Często staram się dawać mojemu dziecku do zrozumienia, że je kocham.
Staram się przestrzegać tego, aby moje dziecko postępował zgodnie z moimi wymaganiami.
Myślę, że mam i będę miał zaufanie do mojego dziecka.
Gdy się zdenerwuję, to mocniej karzę swoje dziecko.
Niepokoję się często o swoje dziecko, tak jakby ciągle było małe i bezradne.
Często uśmiecham się do swojego dziecka.
Często pouczam swoje dziecko, jak powinno postępować.
Gdy moje dziecko jest uparte, to staram się je zrozumieć, nie zawsze przecież ja mam rację.
Często mówię do mojego dziecka podniesionym tonem.
12345
Martwię się, że w wielu sprawach moje dziecko może sobie nie poradzić w życiu.
Staram się być dla mojego dziecka prawdziwym przyjacielem.
Daję do zrozumienia mojemu dziecku, że wiem najlepiej, co jest dla niego dobre, a co złe.
Nie wymagam, aby moje dziecko teraz czy jak dorośnie, ze wszystkiego mi się zwierzało.
Gdy mam zły dzień, to krzyczę na swoje dziecko bez powodu.
Gdy moje dziecko przebywa poza domem, odczuwam lek, że coś mu się stanie.
Kiedy moje dziecko zwraca się do mnie ze „swoimi kłopotami”, staram się mu pomóc, aby dobrze się poczuło.
Często upominam moje dziecko, gdy robi coś nie tak, jak mu karzę.
Akceptuję to, ze moje dziecko w miarę dorastania ma prawo do samodzielnych decyzji, np. jak spędzać wolny czas.
Jestem tak zmienny, ze moje dziecko może mieć problemy ze zrozumieniem, jaki jestem.
Trudno jest pogodzić mi się z tym, ze moje dziecko tak szybko staje się większe.
* 2. Czy Pana poglądy na wychowanie dziecka są zgodne z poglądami Pańskiej żony?
Zdecydowanie mamy podobne podejście do wychowania
Raczej zgadzamy się w podstawowych kwestiach, co do wychowania
Różnimy się zasadniczo – mamy inne wymagania i oczekiwania w stosunku do dziecka
Nie wiem
* 3. Czy wychowuje Pan własne dziecko w sposób w jaki sam był wychowywany przez swojego ojca?
Zdecydowanie staram się naśladować własnego ojca
Wykorzystuję niektóre metody wychowawcze, które stosował mój ojciec
Wręcz przeciwnie, staram się postępować zupełnie inaczej niż mój ojciec
Nie wiem
* 4. Jak ocenia Pan jakość relacji z żoną?
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Źle
Bardzo źle
* 5. Ile czasu (średnio) spędza Pan ze swoim dzieckiem w ciągu dnia roboczego, a ile w weekend?
Proszę o zaznaczenie odpowiedniego pola.
DZIEŃ ROBOCZYWEEKEND
Powyżej 1 godziny
1-2 godziny
3-4 godziny
5-6 godzin
Powyżej 7 godzin
* 6. Jak spędza Pan czas ze swoim dzieckiem?
Proszę o zaznaczenie max 3 najczęściej wykonywanych czynności.
usypianie dziecka
czynności pielęgnacyjne
spacery
wspólne sprzątanie
czytanie książek
oglądanie bajek
śpiewanie piosenek
zabawy na świeżym powietrzu
zabawy z odgrywaniem ról
wspólne zakupy
* 7. Wiek ojca
18-25
26-35
36-45
46-54
powyżej 50
* 8. Wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
* 9. Zajmowane stanowisko
pracownik fizyczny
pracownik umysłowy
specjalista/ pracownik samodzielny
stanowisko kierownicze
osoba bezrobotna
* 10. Płeć dziecka
dziewczynka
chłopiec
* 11. Kolejność dziecka w rodzinie
pierwsze
drugie
trzecie
czwarte i kolejne


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .