Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Poziom wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu

Szanowni Państwo!
Jestem studentką czwartego roku studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest zbadanie poziomu wiedzy osób ankietowanych na temat szkodliwości palenia tytoniu. Zebrane w ten sposób dane pomogą mi w sformułowaniu wniosków, które zostaną zawarte w pracy licencjackiej. Z uwagi na chęć wiarygodnych i rzetelnych informacji, proszę o poważne potraktowanie poniższej ankiety oraz udzielenie szczerych odpowiedzi. Kwestionariusz ma charakter całkowicie anonimowy.
Dziękuje za wypełnienie ankiety !
* 1. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wiek:
15- 30 lat
30- 50 lat
Powyżej 50 roku życia
* 3. Miejsce zamieszkania:
Miasto
Wieś
* 4. Wykształcenie:
Podstawowe
Średnie
Zawodowe
Wyższe
* 5. Stan cywilny:
Kawaler/panna
Żonaty/a
Wdowiec/wdowa
Rozwiedziony/a
* 6. Jak oceniałby Pan/i swoją sytuację materialną:
Bardzo dobra
Dobra
Przeciętna
Zła
7. Jaka jest ilość trujących związków chemicznych zawartych w papierosach według Pana/i:
Około 100 związków chemicznych
Około 700 związków chemicznych
Około 2 000 związków chemicznych
Około 4 000 związków chemicznych
8. Co Pana/i zdaniem jest bardziej szkodliwe dla zdrowia:
Palenie czynne- dym tytoniowy wdychany przez osobę palącą
Palenie bierne- boczny strumień dymu uwalniający się z zapalonego papierosa
9. Czy według Pana/i nikotyna:
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi
W małych dawkach poprawia pamięć, pobudza system nerwowy i perystaltykę jelit
Powoduję wzrost ciśnienia tętniczego krwi, uszkadza śródbłonek naczyń krwionośnych, zwiększa wydzielanie soków trawiennych i glukozy we krwi
Może powodować mdłości, bóle brzucha, osłabienie, zaburzenia koncentracji
W zbyt dużych ilościach może doprowadzić do śmierci przez porażenie ośrodka oddechowego w mózgu
10. Czy uważa Pan/i, że nikotyna zawarta w papierosach:
Nie uzależnia
Uzależnia
Bardzo silnie uzależnia


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .