Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Migracja absolwentów studiów medycznych

* 1. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Miejsce pochodzenia:
Duże miasto (pow. 50 tysięcy mieszkańców)
Małe miasto (do 50 tysięcy mieszkańców)
Wieś
* 3. Dziedzina medycyny:
* 4. Sytuacja materialna:
Bardzo dobra
Dobra
Przeciętna
* 5. Ile znasz języków obcych:
Nie znam żadnego języka obcego
Znam jeden język obcy
Znam więcej niż jeden język obcy
6. Jaka jest Twoja znajomość języków obcych?
Bardzo dobra
Komunikatywna
Podstawowa
* 7. Czy według Ciebie poziom otrzymywanego wynagrodzenia w Polsce przez absolwentów medycyny jest adekwatne do wykonywanej pracy?
Tak
Nie
* 8. Czy po ukończeniu studiów planujesz wyjechać za granicę w celach zarobkowych?
Tak
Nie
9. Jaki kraj europejski byłby dla Ciebie najatrakcyjniejszym miejscem pracy?
10. Jak długo planowałabyś/planowałbyś pozostać za granicą w celach zarobkowych?
Krócej niż 1 rok
1-5 lat
Powyżej 5 lat
11. Czy po wyjeździe za granicę planowałabyś/planowałbyś powrót do Polski i kontynuacje pracy w wyuczonym zawodzie?
Tak
Nie
* 12. Uważam, że praca za granicą:
Zapewniłaby mnie (i mojej rodzinie) wysoki poziom życia
Zapewniłaby mnie (i mojej rodzinie) średni poziom życia
Nie spełniłaby moich oczekiwań zarobkowych
* 13. Czy kiedykolwiek wyjeżdżałeś/aś za granicą w celach zarobkowych?
Tak
Nie
* 14. Czy ktoś z twojej rodziny lub znajomych wyjechał za granicę w celach zarobkowych po ukończeniu studiów medycznych?
Tak
Nie
* 15. Główne zalety pracy za granicą (maksymalnie 3 odpowiedzi)?
Nabywanie nowych umiejętności zawodowych
Wyższe zarobki
Możliwość rozwoju osobistego
Możliwość awansu
Lepsze niż w kraju ojczystym warunki pracy
Dobre zaplecze socjalne
Wynagrodzenie wypłacane na czas
* 16. Główne wady pracy za granicą (maksymalnie 3 odpowiedzi):
Bariery komunikacyjne
Poczucie obcości, wykluczenia społecznego
Nieuczciwe traktowanie w porównaniu z pracownikami będącymi obywatelami danego kraju
Brak legalności
Niskie zarobki
Duża rotacja pracowników
Brak możliwości rozwoju
* 17. Jakie są według Ciebie najczęstsze przyczyny emigracji specjalistów medycyny (maksymalnie 3 odpowiedzi):
Brak pracy w Polsce
Brak pracy w wyuczonym zawodzie
Niesatysfakcjonujące zarobki
Presja rodziny
Możliwość dorobienia się
Brak jakichkolwiek ofert pracy w kraju ojczystym
Członek rodziny przebywa za granicą
Chęć zmiany
Zdobycie doświadczenia
Wyższe zarobki
Moda na pracę za granicą
Brak pracy dopasowanej do wykształcenia w kraju ojczystym
Ucieczka od rodziny/przyjaciół/pracy
* 18. Do jakiego kraju, według Ciebie, emigruje z Polski najwięcej profesjonalistów medycyny:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .