Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Praca licencjacka

Szanowni Państwo,
jestem studentką III roku Polityka Społeczna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Niniejsza ankieta dotyczy wpływu wyższego wykształcenia na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego. Ankieta kierowana jest do studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i jest anonimowa. Zwracam się z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie. Z góry dziękuje za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.
1. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
2. Kierunek studiów:
3. Rok studiów:
4. Jak ocenia Pan/Pani ilość przedmiotów humanistycznych prowadzonych w ramach kierunku studiów?
Jest ich za dużo
Jest ich odpowiednia ilość
Jest ich za mało
5. Jak ocenia Pan/Pani jakość przedmiotów humanistycznych prowadzonych w ramach kierunku studiów?
Zajęcia są ciekawe, dobrze prowadzone i wpisują się w obszar humanistyki
Zajęcia mogłyby być ciekawe, gdyby były odpowiednio prowadzone i wpisywały się w obszar humanistyki
Jest to dla mnie strata czasu i nic nie wynoszę z tych zajęć
6. Czy uważa Pan/Pani, że przedmioty humanistyczne są niezbędne na wybranym przez Pana/Panią kierunku?
Są niezbędne
Nie są niezbędne, ale przydatne
Nie są niezbędne, marnuję na nich swój czas
7. Czy uważa Pan/Pani, że studia promują postawy obywatelskie?
Tak
Nie
8. Czy jako student odczuwa Pan/Pani chęć wpływu na sprawy dotyczące studentów na uczelni?
Tak, wiem co należy zmienić na uczelni i wychodzę z inicjatywą zmian
Tak, ale nie wychodzę z inicjatywą
Nie, nie zastanawiam się nad tym
Każdy powinien troszczyć się tylko o swoje sprawy
9. Czy należy Pan/Pani do Samorządu Studenckiego?
Tak
Nie
10. Czy swoim młodszym znajomym poleciłby/aby Pan/Pani przynależność do Samorządu Studenckiego?
Tak
Nie
11. Czy chętnie zostałby/aby Pan/Pani starostą roku?
Tak
Nie, chociaż to ciekawa funkcja, to zajmuje za dużo czasu
Nie, to nie dla mnie
12. Czy w trakcie trwania studiów poświęcił/a Pan/Pani swój czas na pracę na zasadzie wolontariatu?
Tak, jestem wolontariuszem i regularnie pomagam
Tak, ale była to akcja jednorazowa
Nie, nigdy
13. Czy w ostatnim okresie (3 miesiące) poświęcił/a Pan/Pani swój czas na pomoc innym, niebędącym rodziną (np. sąsiedzi)?
Tak, regularnie angażuję się w pomoc innym
Tak, była to mała przysługa
Nie
14. Czy podczas studiów rozważał/a Pan/Pani przynależność do organizacji pozarządowej?
Tak, przynależę do organizacji
Tak, ale jednak nie przystąpiłem/am do żadnej
Nie, nigdy
15. Co bardziej wpłynęło na Pana/Pani postawę obywatelską?
Odpowiedź proszę uszeregować od 1-najbardziej znacząca do 4 – najmniej znacząca
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   Rodzina
 •   Wiedza pozyskana na studiach
 •   Grupa rówieśnicza
 •   Media
16. Czy uczelnia promuje pracę w organizacjach pozarządowych lub projektach obywatelskich?
Tak, jest to wynagradzane
Nie
Nic mi o tym nie wiadomo
17. Czy na studiach poruszane są tematy związane z etyką wybranego przez Pana/Panią zawodu?
Tak, etyka zawodu jest obszernie poruszana w toku studiów
Tak, lecz jedynie pobieżnie
Nie, takie tematy nie są poruszane na zajęciach
18. Czy studia uświadamiają jaką wartość do społeczeństwa wnosi pracownik wykonując wyuczony na studiach zawód?
Tak, jest to bardzo mocno podkreślane
Tak, lecz są to raczej wnioski indywidualne studentów
Nie, studia nie uświadomiły mi jaką dokładnie wartość do społeczeństwa wnosi mój wyuczony zawód
19. Czy uważa Pan/Pani, że w wybranym przez Pana/ Panią zawodzie należy kierować się dobrem wspólnym, aby odpowiednio wykonywać swój zawód?
Tak, jest to niezbędne
Nie, nie jest to niezbędne
Z wybranym przeze mnie zawodem nie wiąże się zjawisko dobra wspólnego
20. Czy w toku studiów przekazywana jest misja wybranego przez Pana/Panią zawodu?
Tak, wykładowcy uświadamiają studentów dlaczego wybrany zawód jest ważny dla rozwoju społeczeństwa
Tak, lecz realizacja misji postrzegana jest jako sprawa indywidualna
Nie, w toku studiów wykładowcy nie przekazywali misji wybranego zawodu
21. Jak ocenia Pan/Pani swoje zainteresowanie polityką naszego kraju?
Interesuję się i jestem na bieżąco
Oglądam czasami wiadomości i kojarzę niektóre wydarzenia
Nie interesuje mnie to
22. Czy brał/a Pan/Pani udział w wyborach?
TakNie
Parlamentarne (25.10.15 r.)
Prezydenckie (10.05.15 r.)
Samorządowe (16.11.14 r.)
23. Co sądzi Pan/Pani o związkach zawodowych w Polsce?
Nie interesuję się tym tematem i nie mam zdania
Bronią praw pracowników i są potrzebne
Są uciążliwe dla pracodawców
Bronią praw pracodawcy
24. Czy w swojej przyszłej pracy będzie Pan/Pani należeć do związku zawodowego?
Tak
Nie
25. Czy uważa Pan/Pani, że solidarność społeczna jest ważna?
Solidarność społeczna - Przejawia się działaniem wykraczającym poza partykularne interesy, a zorientowanym na dobro wspólnoty bądź na poprawę sytuacji grup i jednostek znajdujących się w gorszym położeniu.
Tak
Nie
26. Czy z terminem „solidarność społeczna” spotkał/a się Pan/ Pani już wcześniej na studiach?
Tak
Nie
27. Jaki jest Pana/Pani stosunek do podatków progresywnych?
Przy progresywnym systemie opodatkowania stawka opodatkowania (procent płaconego podatku) rośnie wraz ze wzrostem dochodu podatnika. Oznacza to, że podatnik o wyższym dochodzie będzie odprowadzał większą jego część w formie podatku, niż podatnik o niższym dochodzie.
Powinny one występować i są sprawiedliwe
Muszą występować, chociaż nie są sprawiedliwe
Nie powinny w ogóle występować
28. Czy wykładowcy na uczelni stanowią autorytet dla studentów?
Tak, student może wiele wynieść z kontaktów z wykładowcą
Nie, wykładowca nie ma autorytetu
29. Czy wykładowcy na uczelni mogą mieć wpływ na kreowanie światopoglądu studentów?
Tak, każdy z wykładowców ma wpływ na system wartości studenta
Nie, wykładowcy nie mają wpływu na system wartości studenta
Tak, lecz jedynie nieliczni wykładowcy mają wpływ na system wartości studenta
30. Co dają studia?
Odpowiedzi proszę uszeregować: od 1-najważniejsza do 9- najmniej ważna
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   Zawód i możliwość pracy
 •   Nowe perspektywy
 •   Szanse samorozwoju
 •   Możliwość usamodzielnienia się
 •   Doświadczenie
 •   Przedłużają okres młodości
 •   Wiedzę
 •   Świadomość tego, że same studia to za mało, by dostać dobrą pracę
 •   Nowe znajomości


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .