Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta na temat problemu żebractwa

* 1. Czy wspiera Pan/Pani osoby żebrzące?
Tak, zawsze
Czasami
Nie, nigdy
* 2. Jak często widzi Pan/Pani na ulicy osoby żebrzące?
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Raz w miesiącu
Bardzo rzadko
* 3. Z jakich powodów, Pana/ Pani zdaniem, ludzie decydują się na żebranie?
Możliwość wielokrotnego wyboru.
Z biedy
Z powodu niepełnosprawności
Z lenistwa
Inne(Jakie?)
* 4. Kto Pana/Pani zdaniem jest odpowiedzialny za rozwiązanie problemu żebractwa?
Możliwość wielokrotnego wyboru.
Osoby żebrzące
Pomoc społeczna
Kościół
Służby porządkowe (np. Policja)
Organizacje pozarządowe
Media
Osoby zamożne
Politycy
5. Jakie działania Pana/Pani zdaniem pomogłyby zniwelować problem żebractwa?
Działania władz miasta (Jakie?)
Działania pomocy społecznej (Jakie?)
Działania mieszkańców (Jakie?)
Inne (Jakie?)
* 6. Czym według Pana/Pani kierują się ludzie, dając pieniądze żebrakom?
Możliwość wielkokrotnego wyboru
Poczuciem winy
Religią
Strachem
Czymś innym (Czym?)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .