Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Jesteśmy studentami III roku Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej. Przeprowadzamy badania na temat organizacji PETA. Celem ankiety jest zbadanie opinii respondentów na ten temat. Udział w ankiecie jest całkowicie anonimowy i dobrowolny. Gwarantujemy, że informacje przez nas uzyskane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Prosimy o zaznaczanie jednej odpowiedzi, chyba że instrukcja w pytaniu wskazuje inaczej.

PETA

* 1. Płeć
mężczyzna
kobieta
* 2. Jaki jest Pana/i wiek?
poniżej 18 lat
18-25
26-35
36-50
powyżej 50
* 3. Czym się Pan/i zajmuje obecnie?
uczę się
studiuję
studiuję i pracuję
pracuję
jestem na emeryturze/rencie
jestem bezrobotny
* 4. Miejsce zamieszkania
wieś
miasto poniżej 10 tys. mieszkańców
miasto powyżej 10 -100 tys. mieszkańców
miasto 101-500 tys. mieszkańców
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .