Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Podwładni - korekta

* 1. Jakie cechy Pana/Pani zdaniem charakteryzują dobrego przełożonego: (wskaz przynajmniej 3 odpowiedzi)
Autorytet
Otwartość
Przyjacielskie relacje
Kompetencja
Stres
Upartość
Wrażliwość
Doświadczenie
Bierność
Zaufanie
Inteligencja
Spokój
Powaga
Tolerancja
Szacunek
Poczucie strachu
Odpowiedzialność


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .