Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Resocjalizacja

1. Proszę wybrać płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Proszę wybrać wiek
do 25 lat
25 - 30 lat
35 - 40 lat
45 - 50 lat
55 - 60 lat
powyżej 60 lat
3. Jaki jest Twój status zawodowy
student
pracuję w branży zgodnej z moim wykształceniem
pracuję w w branży nie związanej z kierunkiem ukończonej szkoły/studiów
nie studiuję/nie pracuję
4. Obecne miejsce zamieszkania
miasto lub wieś do 5 000 mieszkańców
miasto od 5 000-20 000 mieszkańców
miasto do 20 000 - 100 000 mieszkańców
miasto > 100 000 mieszkańców
5. Wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
6. Jakie cechy powinien posiadać resocjalizator?
sprawiedliwy sumienny otwarty tolerancyjny zaangażowany odpowiedzialny stanowczy cierpliwy
7. Czy wg Ciebie niżej wymienione formy zajęć są skuteczne w prowadzeniu resocjalizacji?
zdecydowanie taktaktrudno powiedziećniezdecydowanie nie
UMYSŁOWE ( np. nauka przedmiotów, ćwiczenie pamięci
FIZYCZNE ( np. sport i praca, które mają na celu zmęczenie osadzonego, wychowanka)
ARTYSTYCZNE (np. tańce, malowanie, rzeźbiarstwo i inne prace dotyczące sztuki)
SPOŁECZNE (np. działania na rzecz społeczeństwa, sprzątanie ulic, zaangażowanie w prace budowlane dróg i mostów)
INDYWIDUALNE (np. praca z wykwalifikowanymi specjalistami oraz różne terapie)
8. Czy niżej wymienione metody resocjalizacyjne wg Ciebie są skuteczne?
zdecydowanie taktaktrudno powiedziećniezdecydowanie nie
STOSOWANIE NAGRÓG I KAR (np. za poprawne zachowanie dawane są przepustki)
APROBATA I DEZAPROBATA ( uznanie czegoś za właściwe lub nie np. aprobata - praca ze specjalistami mi pomaga, dezaprobacja – nie jestem wariatem żeby pracować z psychologiem
PRZEKONYWANIE( np. rozmowa na temat jak powinno się postępować)
PRZYDZIELANIE RÓL SPOŁECZNYCH ( np. codziennie inny wychowanek podaje obiad, sprząta sale itp.)
POUCZANIE (np. dawanie wskazówek przez specjalistów
9. Jakie czynniki, którymi dysponuje resocjalizator decydują o powodzeniu w jego pracy?
wiedza
kompetencje
wykształcenie
doświadczenie
umiejętności komunikacyjne
formy i metody pracy
* 10. Sukces pracy resocjalizatora z przestępcami zależy od:
WYZNACZANIE CELÓW WYCHOWANKOM
KONTYNUOWANIE DZIAŁAŃ POZA ZAKŁADEM POPRAWCZYM
ZAANGAŻOWANIE RÓŻNYCH INTYTUCJI WE WPÓLPRACĘ W RESOCJALIZACJI PRZESTĘPCÓW
POSZUKIWANIE NOWYCH FORM I METOD PRACY Z PRZESTĘPCAMI
KONTROLOWANIA KADRY (kontrolowanie resocjalizatorów przez przełożonych)
11. Czy więźniowie ( wychowankowie) Twoim zdaniem po opuszczeniu zakładu powracają na „dobrą drogę” przestrzegając panujących norm i praw w danym społeczeństwie?
zdecydowanie tak
tak
trudno powiedzieć
nie
zdecydowanie nie
12. Czy powinno się udzielać pomocy prawnej przestępcom po wyjściu z instytucji ?
zdecydowanie taktaktrudno powiedziećniezdecydowanie nie
*
13. Czy powinno się udzielać pomocy psychologicznej przestępcom po wyjściu z instytucji ?
zdecydowanie taktaktrudno powiedziećniezdecydowanie nie
*
14. Czy powinno się udzielać pomocy materialnej przestępcom po wyjściu z instytucji ?
zdecydowanie taktaktrudno powiedziećniezdecydowanie nie
*
15. Czy niżej wymienione rozwiązania mogą przyczynić się do sprowadzenia wychowanków na dobrą drogę?
zdecydowanie taktaktrudno powiedziećniezdecydowanie nie
WIĘZIENIE
ZAKŁAD POPRAWCZY ( młodzież do ukończenie 18 r.ż. lub 21 lat)
WOLNOŚĆ DOZOROWANA ( nadzór kuratora lub stawiennictwo na policji przynajmniej raz w tygodniu)
OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE ( młodzież, która sprawia kłopoty wychowawcze – nie uczą się)
16. Jak oceniasz ankietę?
konkretna
nudna
nie mam zdania
Dziękuję za udział w badaniu!


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance