Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Szkolenia pracowników w Gminnej Spółdzielni w Ślesinie

Jestem studentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie i przygotowuje pracę licencjacką na temat szkoleń. W związku z tym, zwracam się do Pana/Pani z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w poniższej ankiecie. Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi wykorzystane zostaną do zbiorowych zestawień tabelarycznych. Wybraną odpowiedź proszę zaznaczyć znakiem X.
* 1. Czy Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Ślesinie organizuje szkolenia dla pracowników?
tak nie
* 2. Czy chętnie bierze Pan/Pani udział w organizowanych szkoleniach?
tak nie
* 3. Czy uważa Pan/Pani że szkolenia pracowników są potrzebne?
tak nie
* 4. W ilu szkoleniach Pan/Pani uczestniczył/ uczestniczyła w ostatnim roku?
w żadnym 1-4
5-8 9 i więcej
* 5. Jakie były to szkolenia ?
obowiązkowe (obligatoryjne) fakultatywne (dobrowolne)
* 6. Gdzie te szkolenia w których brała/brał Pan/Pani udział się odbywały?
w miejscu pracy (wewnętrze) poza miejscem pracy (zewnętrzne)
* 7. Czy według Pana/Pani szkolenia powinny stanowić stały element uzupełniania i zdobywania wiedzy oraz umiejętności w firmie?
tak nie
nie mam zdania
* 8. Z jakiego źródła dowiaduje się Pan/Pani o organizowanych szkoleniach?
od przełożonego od kolegów
z działu kadr
* 9. Czy wykorzystuje Pan/Pani w swojej pracy uzyskaną wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkoleń?
zdecydowanie tak raczej tak
raczej nie zdecydowanie nie
* 10. Czy ma Pan/Pani wpływ na wybór szkolenia?
tak nie
* 11. Czy Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" organizuje szkolenia w odpowiedzi na potrzeby pracowników?
tak nie
* 12. Czego spodziewa się Pan/Pani po udziale w szkoleniach?
zaspokojenia własnych ambicji awansu
zdobycia wiedzy
* 13. Na co najczęściej zwraca Pan/Pani uwagę podczas szkoleń?
atmosferę miejsce szkolenia
program szkolenia
* 14. Czy przeprowadzone szkolenia spełniają Pana/Pani oczekiwania?
zdecydowanie tak raczej tak
raczej nie zdecydowanie nie
15. Płeć
kobieta mężczyzna
16. Wiek
18-29 30-39
40-49 50 i więcej
17. Wykształcenie
podstawowe średnie
zawodowe wyższe
18. Okres zatrudnienia w firmie
do 12 miesięcy 1-5 lat
6-10 lat 11-15
16 lat i więcej


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .