Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu 2017 - formularz Mentee

1. Jak ocenia Pani/Pan jakość Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu?
(proszę ocenić w skali 1-5): 1 - bardzo niesatysfakcjonujący, 2 - niesatysfakcjonujący, 3 - zadowalający, 4 - dobry, 5 - znakomity
1 2 3 4 5
2. Proszę wymienić Pani/Pana zdaniem 3 najmocniejsze strony Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu
1
2
3
3. Jak ocenia Pani/Pan wartość poszczególnych elementów Programu (proszę ocenić w skali 1-5): 1 – bardzo niesatysfakcjonujący, 2 – niesatysfakcjonujący, 3 - średniosatysfakcjonujący, 4 – satysfakcjonujący, 5 – bardzo satysfakcjonujący
12345
Sesje indywidualne
Warsztaty merytoryczne
Sesje networkingowe
Koordynacja ze strony Fundacji (komunikacja, organizacja spotkań)
4. Jakie elementy Programu Mentoringowego zmieniłaby/łby Pani/Pan i w jaki sposób? Co w kolejnej edycji możemy zrobić lepiej?
5. Jak ocenia Pani/Pan współpracę z Mentorem - proszę ocenić w skali 1-5: 1 – bardzo niesatysfakcjonujący, 2 – niesatysfakcjonujący, 3 - średniosatysfakcjonujący, 4 – satysfakcjonujący, 5 – bardzo satysfakcjonujący . Przy ocenie poniżej 4 prosimy o komentarz – czego zabrakło?
12345
Dobór Mentora (doświadczenie, profil zawodowy)
Zaangażowanie Mentora
Komunikacja, terminowość
6. Inne uwagi nt. relacji z Mentorem:
7. Jaki jest stopień realizacji celów, jakie stawiała/stawiał Pani/Pan sobie w Programie Mentoringowym? 1 – bardzo niesatysfakcjonujący, 2 – niesatysfakcjonujący, 3 - średniosatysfakcjonujący, 4 – satysfakcjonujący, 5 – bardzo satysfakcjonujący
1 2 3 4 5
8. Co stanowi największą wartość, jaką uzyskał/-a Pan/Pani w Programie? Co Program zmienił w Pana/Pani życiu zawodowym i/lub osobistym?
9. Czy chciałaby/chciałby Pani/ Pan w przyszłości kontynuować współpracę z Fundacją Liderek Biznesu jako Mentor?
Tak Nie
10. Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w kolejnej edycji Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu jako Mentor, prosimy o podanie imienia i nazwiska:
11. W jaki sposób zarekomendowałaby/by Pani/Pan udział w Programie osobom zastanawiającym się nad przystąpieniem do kolejnej edycji w roli Mentees?
12. Czy wyraża Pani / Pan zgodę na wykorzystanie tej rekomendacji w naszych materiałach?
Tak Nie
13. Jaki jest Pan/ Pani poziom zadowolenia z dotychczasowego działania Klubu Mentee? 1 – bardzo niesatysfakcjonujący, 2 – niesatysfakcjonujący, 3 - zadowalający, 4 –dobry, 5 – znakomity
1 2 3 4 5
14. Poruszaniem jakich tematów w ramach Klubu Mentee w roku 2018 jest Pan/Pani zainteresowany/a?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .