Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Prosimy o wypełnienie ankiety.

Aktywne członkostwo w Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym

1. Dane podmiotu
Firma
Adres
Adres cd.
Adres e-mail
Numer telefonu
Strona WWW
Numer NIP
2. Osoba do kontaktów
Imię i nazwisko
Stanowisko
Adres e-mail
Numer telefonu
* 3. Obszar działalności podmiotu
4. PKD
5. Charakter podmiotu
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   Producent
  •   Dostawca
  •   Usługi szkoleniowe
  •   Usługi budowlane
  •   Logistyka
  •   Inne
6. Jaka branża?
123456
ENERGETYKA WODNA
ENERGETYKA SŁONECZNA
ENERGETYKA WIATROWA
GEOTERMIA
BIOMASA
INNE
7. Potencjał podmiotu
Mikro (poniżej 10 osób)
Mały (10-49 osób)
Średni (50-249 osób)
Duży (250 i więcej osób)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .