Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Analiza częstotliwości występowania problemów kardiologicznych wśród osób uprawiających i nieuprawiających aktywność fizyczną

Witam, nazywam się Anna Dobrowolska. Jestem studentką Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo. Bardzo proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej częstotliwości występowania problemów kardiologicznych wśród osób uprawiających i nie uprawiających aktywność fizyczną. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć znakiem „X” lub wpisać odpowiedź w wyznaczone miejsce. Ankieta jest anonimowa i będzie służyła jedynie jako materiał badawczy przy pisaniu pracy magisterskiej.
Dziękuję bardzo za wypełnienie ankiety. :)

* 1. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wiek:
18-30 lat
31-50 lat
51-70 lat
powyżej 70 lat
* 3. Wykształcenie:
podstawowe
średnie
zawodowe
wyższe
w trakcie studiów
* 4. Rodzaj wykonywanej pracy:
praca umysłowa
praca fizyczna
praca stojąca
praca siedząca
praca mieszana (co najmniej 2 w/w)
* 5. Czy kiedykolwiek wystąpił/y u Pana/i bóle w klatce piersiowej:
tak - proszę przejść do kolejnego pytania
nie - proszę przejść do pytania nr 8
trudno powiedzieć - proszę przejść do pytania nr 8
6. Jeżeli tak, to jakiego charakteru był ten ból:
zamostkowy
pieczenie
kołatanie
dławiący
duszący`
gniotący
kłujący
7. Jeżeli tak to w jakich okolicznościach:
bez związku z aktywnością fizyczną
podczas aktywności fizycznej
po aktywności fizycznej
* 8. Czy kiedykolwiek wystąpiło u Pana/i szybsze męczenie się:
tak - proszę przejść do kolejnego pytania
nie - proszę przejść do pytania nr 10
trudno powiedzieć - proszę przejść do pytania nr 10
9. Jeżeli tak to w jakich okolicznościach:
bez związku z aktywnością fizyczną
podczas aktywności fizycznej
po aktywności fizycznej
* 10. Czy kiedykolwiek wystąpiło u Pana/i uczucie szybkiego bicia serca:
tak - proszę przejść do kolejnego pytania
nie - proszę przejść do pytania nr 12
trudno powiedzieć - proszę przejść do pytania nr 12
11. Jeżeli tak to w jakich okolicznościach:
bez związku z aktywnością fizyczną
podczas aktywności fizycznej
po aktywności fizycznej
* 12. Czy kiedykolwiek wystąpiły u Pana/i bóle głowy:
tak - proszę przejść do kolejnego pytania
nie - proszę przejść do pytania nr 14
trudno powiedzieć - proszę przejść do pytania nr 14
13. Jeżeli tak to w jakich okolicznościach:
bez związku z aktywnością fizyczną
podczas aktywności fizycznej
po aktywności fizycznej
* 14. Czy kiedykolwiek wystąpiły u Pana/i zawroty głowy:
tak - proszę przejść do kolejnego pytania
nie - proszę przejść do pytania nr 16
trudno powiedzieć - proszę przejść do pytania nr 16
15. Jeżeli tak to w jakich okolicznościach:
bez związku z aktywnością fizyczną
podczas aktywności fizycznej
po aktywności fizycznej
* 16. Czy kiedykolwiek wystąpiła u Pana/i duszność:
tak - proszę przejść do kolejnego pytania
nie - proszę przejść do pytania nr 18
trudno powiedzieć - proszę przejść do pytania nr 18
17. Jeżeli tak to w jakich okolicznościach:
bez związku z aktywnością fizyczną
podczas aktywności fizycznej
po aktywności fizycznej
* 18. Czy kiedykolwiek wystąpiło u Pana/i omdlenie:
tak - proszę przejść do kolejnego pytania
nie - proszę przejść do pytania nr 21
trudno powiedzieć - proszę przejść do pytania nr 21
19. Jeżeli tak to było to omdlenie:
z utratą przytomności
bez utraty przytomności
20. Jeżeli tak to w jakich okolicznościach:
bez związku z aktywnością fizyczną
podczas aktywności fizycznej
po aktywności fizycznej
* 21. Czy kiedykolwiek wystąpiły u Pana/i objawy inne niż wyżej wymienione:
tak - proszę przejść do kolejnego pytania
nie - proszę przejść do pytania nr 23
trudno powiedzieć - proszę przejść do pytania nr 23
22. Jeżeli tak to w jakich okolicznościach:
bez związku z aktywnością fizyczną
podczas aktywności fizycznej
po aktywności fizycznej
23. Jeżeli wystąpił u Pana/i więcej niż jeden z wyżej wymienionych objawów, to który występował najczęściej:
24. Czy kiedykolwiek miał/a Pan/i wykonywane badania z zakresu diagnostyki kardiologicznej - jeżeli tak to jakie (można zaznaczyć więcej niż 1):
EKG
Echo Serca
Holter EKG
Holter RR
Próba wysiłkowa
TILT Test (Test pochyleniowy)
Badanie krwi
* 25. Jeżeli miał wykonywane min. 1 z powyższych badań to z jakiego powodu zostało ono przeprowadzone:
zwykłe, kontrolne badanie bez żadnych dolegliwości
związane z wystąpieniem wyżej wymienionych objawów
* 26. Czy kiedykolwiek był/a Pan/i u lekarza Kardiologa w celu kwalifikacji do uprawiania aktywności fizycznej :
tak
nie
trudno powiedzieć
27. Czy lekarz Kardiolog podczas wizyty zezwolił na uprawianie aktywności fizycznej:
tak - proszę nie odpowiadać na kolejne pytania
nie
trudno powiedzieć –proszę nie odpowiadać na kolejne pytania.
28. Zalecenia Kardiologa, który nie zezwolił na uprawianie aktywności fizycznej:
całkowity zakaz - ze wskazaniem do ogarniczenia się jedynie do niezbędnej aktywności fizycznej pomocnej w codziennym życiu
całkowity zakaz– ze wskazaniem do ograniczenia się jedynie do niezbędnej aktywności fizycznej pomocnej w codziennym życiu – badanie za 6mscy – ew zmiana decyzji uzależniona od przebiegu schorzenia
częściowy zakaz - zeezwolenie na uprawianie aktywności fizycznej tylko w celach zdrowotnych z wyłączeniem zawodowego uprawiania sportu (zalecane badania kontrolne co roku)
29. Z jakiego powodu lekarz Kardiolog określił całkowity/częściowy zakaz uprawiania aktywności fizycznej (można zaznaczyć więcej niż 1):
zaawansowane zmiany w układzie sercowo-naczyniowym,
wrodzone lub nabyte uszkodzenie/zwężenie tętnic wieńcowych
niedokrwienie mięśnia serca
tętniaki w obrębie serca lub naczyń tętniczych
istotne utrudnienie napływu lub odpływu krwi z serca
kardiomiopatie
zaburzenia rytmu serca zagrażające wystąpieniem nagłego zgonu sercowego (np. zespół wydłużonego QT, złożone arytmie komorowe, częstoskurcze, zespół WPW(Wolfa-Parkinsona-White’a), zespół Brugadów, zaawansowane bloki przedsionkowo-komorowe, zespół chorego w
wady/schorzenia zastawek: mitralnej, aortalnej, trójdzielnej( m.in.niedomykalność, zwężenie, wypadanie płatka)
zapalenie mięśnia sercowego


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .