Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta oceniająca zakres prac EY

* 1. Jaka jest Państwa ogólna ocena współpracy ?
1 – niedostateczna,
2 – dopuszczająca,
3 – dostateczna,
4 – dobra,
5 – bardzo dobra
1 2 3 4 5
* 2. Co jest Państwu potrzebne we współpracy z EY?
* 3. Jakie są mocne strony współpracy z EY?
4. Jakie kwestie należy poprawić we współpracy z EY?
* 5. Jak oceniacie Państwo komunikację w projekcie?
1 – niedostateczna,
2 – dopuszczająca,
3 – dostateczna,
4 – dobra,
5 – bardzo dobra
Wybór
1.Mailowa
2.Rozmowy telefoniczne
3.Spotkania
* 6. Jak oceniacie Państwo zarządzanie projektem przez EY?
1 – niedostateczna,
2 – dopuszczająca,
3 – dostateczna,
4 – dobra,
5 – bardzo dobra
1 2 3 4 5
* 7. Jak oceniacie Państwo jakość współpracy z EY w poszczególnych kategoriach?
1 – niedostateczna, 2 – dopuszczająca, 3 – dostateczna, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra, N/A
Wybór
1. Merytoryczna znajomość modelowania finansowego
2. Merytoryczna znajomość zagadnień regulacyjnych
3. Merytoryczna znajomość sprawozdawczości FINREP i COREP
4. Merytoryczna znajomość zagadnień zarządzania kapitałem
5. Merytoryczna znajomość stress testów
6. Merytoryczna znajomość kwestii związanych z finansowaniem
7. Merytoryczna znajomość kwestii podatkowych
8. Merytoryczna znajomość wskaźników płynności
9. Wyrafinowane kwestie z zakresu zarządzania finansowego
8. Jak ocenia Pani / Pan inne kompetencje / umiejętności członków zespołu EY?
1 – niedostateczna, 2 – dopuszczająca, 3 – dostateczna, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra
Wybór
Kompetencje osób dedykowanych do projektu
Umiejętność samodzielnego wypracowywania i dostarczania produktów prac
Wyciąganie wniosków z przekazanych informacji
Samodzielne znajdywanie rozwiązań
Pro aktywność
Kultura osobista
Terminowość przekazywania informacji o potrzebnych danych, informacjach
Terminowość przekazywania produktów prac
Sygnalizowanie z odpowiednim wyprzedzeniem ryzyk projektowych
Spełnienie potrzeb klienta, jakie zostały zdefiniowane na początku programu
* 9. Jak ocenia Pani / Pan wiedzę merytoryczną członków zespołu EY?
1 – niedostateczna, 2 – dopuszczająca, 3 – dostateczna, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra
Wybór
Karolina Siepielska
Łukasz Sikora
Mateusz Stępiński
Piotr Pruski
* 10. Jak ocenia Pani / Pan jakość współpracy z członkami zespołu EY?
1 – niedostateczna, 2 – dopuszczająca, 3 – dostateczna, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra

Wybór
Karolina Siepielska
Łukasz Sikora
Mateusz Stępiński
Piotr Pruski
* 11. Czy zarekomendował/-aby Pan/i usługi EY do realizacji kolejnych projektów/programów w BZWBK S.A. ?
TAK NIE


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .