Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Szanowni Państwo, Ankieta skierowana jest do osób sprawujących opiekę nad dzieckiem z Zespołem Downa. Jej celem jest rozpoznanie stylów radzenia sobie ze stresem rodziców/ opiekunów dzieci z Zespołem Downa. Ankieta jest anonimowa, a informacje zgromadzone za jej pomocą będą wykorzystane wyłącznie w pracy licencjackiej i nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Przy wypełnianiu ankiety bardzo proszę o zastosowanie się do INSTRUKCJI: poniższe zdania opisują różne reakcje na trudne, przykre, stresujące sytuacje. Proszę zaznaczyć, jak bardzo angażuje się Pan/Pani w te czynności, gdy znajdzie się w sytuacji trudnej, przykrej, stresującej.

Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Trudnych (CISS)

* 1. W sytuacji stresującej lepiej planuję swój czas
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 2. W sytuacji stresowej koncentruję się na problemie i zastanawiam się, jak mogę go rozwiązać
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 3. W sytuacji stresowej myślę o czasach gdy było mi lepiej
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 4. W sytuacji stresowej staram się przebywać z innymi ludźmi
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 5. W sytuacji stresowej oskarżam się o zwlekanie
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 6. W sytuacji stresowej robię to, co uważam za najlepsze
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 7. W sytuacji stresowej jestem skupiony(a) na swoich dolegliwościach fizycznych
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 8. W sytuacji stresowej winię siebie, że wpadłem(am) w taką sytuację
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 9. W sytuacji stresowej włóczę się po sklepach
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 10. Ustalam, co w danej sytuacji stresowej jest najważniejsze
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 11. W sytuacji stresowej staram się zasnąć
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 12. W sytuacji stresowej objadam się ulubioną potrawą
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 13. W sytuacji stresowej niepokoję się, że sobie nie poradzę
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 14. W sytuacji stresowej staję się bardzo napięty(a)
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 15. W sytuacji stresowej myślę o tym, jak rozwiązałem(am) podobne problemy w przeszłości
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 16. W sytuacji stresowej wmawiam sobie, że to w rzeczywistości nie dzieje się mnie
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 17. W sytuacji stresowej winię siebie, że zbyt się tym przejmuję
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 18. W sytuacji stresowej idę coś zjeść na mieście
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 19. W sytuacji stresowej staję się bardzo przygnębiony (a)
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 20. W sytuacji stresowej coś sobie kupuję
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 21. W sytuacji stresowej wyznaczam sobie kierunek działania i postępuję zgodnie z nim
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 22. W sytuacji stresowej obwiniam siebie za to, że nie wiem co zrobić
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 23. W sytuacji stresowej idę się zabawić
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 24. Staram się lepiej zrozumieć sytuację stresową
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 25. W sytuacji stresowej "zastygam w bezruchu" i nie wiem, co zrobić
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 26. W sytuacji stresowej podejmuję natychmiast właściwe działanie
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 27. Analizuję sytuację stresową i uczę się na własnych błędach
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 28. W sytuacji stresowej żałuję, że nie mogę zmienić tego co się stało, lub tego, co odczuwałem(am) w związku z tym
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 29. W sytuacji stresowej odwiedzam przyjaciela
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 30. W sytuacji stresowej martwię się, jak sobie z tym poradzę
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 31. W sytuacji stresowej spędzam czas z bliską osobą
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 32. W sytuacji stresowej wychodzę na spacer
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 33. W sytuacji stresowej wmawiam sobie, że to się nigdy więcej nie powtórzy
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 34. W sytuacji stresowej skupiam się na swoich ogólnych brakach
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 35. W sytuacji stresowej rozmawiam z kimś, kogo rady sobie cenię
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 36. W sytuacji stresowej analizuję problem zanim zacznę działać
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 37. W sytuacji stresowej dzwonię do kolegi lub koleżanki
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 38. W sytuacji stresowej wpadam w złość
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 39. W sytuacji stresowej zmieniam kolejność spraw do załatwienia
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 40. W sytuacji stresowej oglądam film
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 41. W sytuacji stresowej dążę do jej kontrolowania
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 42. W sytuacji stresowej podejmuję dodatkowy wysiłek, aby załatwić sprawę
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 43. W sytuacji stresowej podchodzę do problemu z różnych stron
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 44. W sytuacji stresowej "robię sobie wolne", by uciec od problemu
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 45. W sytuacji stresowej wyładowuję się na innych
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 46. Wykorzystuję sytuację stresową, aby udowodnić, że potrafię tego dokonać
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 47. W sytuacji stresowej staram się zorganizować sprawy, aby nad nią zapanować
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 48. W sytuacji stresowej oglądam telewizję
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
* 49. Wiek
* 50. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 51. Wykształcenie
* 52. Zawód
Dziękuję za udział w badaniu.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .