Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Doradztwo - Rafał Wesołowski

Szanowni Państwo,
Celem niniejszej ankiety jest ocena realizacji usług doradztwa prowadzonego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze w ramach projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, przede wszystkim pod względem jakości merytorycznej i Państwa zadowolenia z otrzymanego wsparcia. Prosimy o wypełnianie poniższej anonimowej ankiety wyrażając tym samym opinię na temat doradztwa.
Państwa wypowiedzi są dla nas bardzo cenne do oceny oraz doskonalenia naszych usług.
* 1. Czy doradztwo odpowiedziało na zgłaszane przez Państwa potrzeby i oczekiwania ?
Tak
Nie
* 2. Jaki jest obecnie Pana/i poziom motywacji do udziału we wsparciu o podobnej tematyce ?
Bardzo wysoki
Raczej wysoki
Przeciętny
Raczej niski
Bardzo niski
* 3. Jak ocenia Pan/i swój poziom kompetencji i umiejętności w obszarze doradztwa ?
Bardzo wysoki
Raczej wysoki
Przeciętny
Raczej niski
Bardzo niski
* 4. Jak Pan/i sądzi, w jakim stopniu przyda się Panu/i wiedza, którą zdobył Pan/i podczas działań doradztwa ?
Bardzo wysoko
Raczej wysoko
Przeciętny
Raczej nisko
Bardzo nisko
* 5. Jak ocenia Pan/i doradcę pod względem:
54321
Znajomość tematu, przygotowanie merytoryczne
Umiejętności przekazywania treści
Efektywność wykorzystania czasu
Adekwatność udzielanych odpowiedzi
Dostosowania do Pana/Pani oczekiwań
* 6. Jak oceniają Państwo czas trwania doradztwa ?
Zbyt długo
Odpowiednio długo
Zbyt krótko
* 7. Jak oceniają Państwo zakres doradztwa ?
Zbyt przeładowany
Odpowiedni
Za mało nasycony
* 8. Jak ocenia Pan/i organizację doradztwa, w szczególności:
54321
Miejsce doradztwa (jeśli jest poza siedzibą podmiotu)
Jakość materiałów szkleniowych (jeśli dotyczy)
Warunki pracy - sala, komfort, sprzęt
* 9. Uwagi
* 10. Które z zagadnień doradztwa odpowiadało Panu/Pani najbardziej ?
* 11. Czego zabrakło Panu/i podczas doradztwa ?
* 12. W jakich usługach specjalistycznych lub szkoleniach/doradztwie chcieliby Państwo uczestniczyć w najbliższym roku ?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .