Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

lechpol

1. Od jak dawna współpracuje Pani/Pan z firmą P.W. Lechpol Sp. z o.o. ?
< 1 roku
1-3 lat
4-7 lat
7-10 lat
>10 lat
2. Co zdecydowało, że jest Pani/ Pan klientem firmy P.W. Lechpol Sp. z o.o. ?
Wysoka jakość oferowanych produktów
Wiedza doradcy agrotechnicznego
Atrakcyjne ceny
Opinie innych klientów
Bliskość oddziału firmy
Indywidualne podejście do klienta
Inne
3. Z usług których działów Pani/ Pan korzysta?
Komponenty paszowe
Nasiona
Nawozy
Obrót płodami rolnymi
Środki ochrony roślin i nawozy dolistne
Ubezpieczenia
Węgiel
4. Z usług których działów Pani/Pan zamierza korzystać w przyszłości?
Komponenty paszowe
Nasiona
Nawozy
Obrót płodami rolnymi
Środki ochrony roślin i nawozy dolistne
Ubezpieczenia
Węgiel
Nie zamierzam
5. Przez doradcę agrotechnicznego jestem odwiedzana/ny co najmniej raz na:
2 tygodnie
4 tygodnie
2 miesiące
Pół roku
Inne
6. Częstość odwiedzin doradcy agrotechnicznego jest :
Niewystarczająca
Raczej wystarczająca
Optymalna
Zbyt częsta
Inne
7. Asortyment oferowany przez P.W. Lechpol Sp. z o.o. zaspokaja potrzeby mojego gospodarstwa na poziomie:
<25%
26-50%
51-75%
>76%
8. Jakość oferowanych produktów w porównaniu z konkurencyjnymi produktami i firmami jest:
Niższa
Raczej porównywalna
Raczej wyższa
Wyższa
9. Ceny oferowanych produktów w porównaniu z konkurencyjnymi produktami i firmami są:
Niższe
Raczej niższe
Raczej wyższe
Wyższe
10. Czas realizacji zamówień dokonywanych u doradców agrotechnicznych jest:
Długi
Zadawalający
Raczej krótki
Krótki
11. Informacje na temat firmy uzyskałam/em dzięki:
Znajomym
Doradcy agrotechnicznemu
Targom
Szkoleniom prowadzonym przez firmę
inne
12. Czy warto według Pani/Pana polecać firmę P.W. Lechpol Sp. z o.o. znajomym?
Nie
Raczej nie
Raczej tak
Tak
13. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
14. Wykształcenie:
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
15. Powierzchnia Pani/Pana gospodarstwa mieści się w zakresie
<25
26-50
51-100
101-200
201-500
>500
16. Moje gospodarstwo zajmuje się produkcją:
Roślinna
Zwierzęca
Roślinna i zwierzęca


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .