Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kwestionariusz ankiety

Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety składającej się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy kierowania zasobami ludzkimi w firmie, druga część nawiązuje natomiast do stereotypów. Za jej pomocą pragną poznać Twoja opinię na temat współczesnych relacji między płciami. Pamiętaj, że nie ma złych odpowiedzi, a ankieta jest w pełni anonimowa.
Dziękuje!
1. Płeć:
a) Kobieta
b) Mężczyzna
2. Wiek :
a) poniżej 25 lat
b) 25 - 35 lat
c) 36 - 45 lat
d) 45 -powyżej
3. Wykształcenie :
a) Podstawowe
b) Średnie
c) Wyższe
4. Z ilu osób składa się zespół, którym zarządza Twój bezpośredni przełożony?
a) do 5 osób
b) od 6 do 10 osób
c) od 11 do 15 osób
d) powyżej 15 osób
5. Staż pracy w firmie:
a) do 1 roku
b) od 1,5 do 5 lat
c) od 6 do 10 lat
d) powyżej 10 lat
6. Czy Twoim przełożonym jest:
kobieta
mężczyzna
7. Czy często jest Pani/Pan krytykowana/y przez swojego kierownika ?
a) Zawsze
b) Czasami
c) Często
d) Nigdy
8. Czy stosowany styl kierowania przez Pana/i przełożonego wpływa pozytywnie na Pani/Pana poziom motywacji?
a) Przychodzę do pracy absolutnie zdemotywowana/y, mój przełożony nie rozwiązuje problemów, jedynie je pogłębia
b) Rzadko, styl kierowania zespołem przez mojego przełożonego raczej demotywuje
c) W większości przypadków moja motywacja do pracy jest na wysokim poziomie, choć czasami przełożony wpływa demotywująco na mnie
d) Tak, jestem cały czas zmotywowana/y do pracy dzięki mojemu przełożonemu
e) Robię swoje, nie zwracając uwagę na to co, mówi przełożony
9. Jakie cechy charakteryzują dobrego przełożonego? (Można wskazać więcej niż 1 odpowiedź)
a) Wrażliwość b) Poczucie strachu c)Zaufanie
d)Stres e)Otwartość f) Odpowiedzialność
g) Szacunek h) Upartość i) Bierność
j) Doświadczenie k) Autorytet l )Przyjacielskie relacje
Ł)Spokój m) Inteligencja n) Powaga
o)Kompetencja p) Tolerancja
10. Jaki wg. Pana/ i relacje osobiste pomiędzy kierownikiem a pracownikiem mają wpływ na wyniki pracy?
a) Bardzo wysoki
b) Wysoki
c) Przeciętny
d) Niski
e) Nie mają wpływu
11. Co wzbudza u Pana/Pani autorytet u przełożonego? (Można wskazać więcej niż 1 odpowiedź)
a) Wiedza jaką kierownik posiada
b) Jego cechy osobowości
c) Wyznaczony system wartości
12. Dobry Kierownik Państwa zdaniem to osoba
a) Zaangażowana w cele firmy b) Z wykształceniem średnim
c) Dobry organizator pracy d) Bezgranicznie oddany organizacji w której pracuje
e) Osoba dająca innym poczucie bezpieczeństwa f) Osoba licząca tylko na siebie
g) Osoba wiedząca wszystko i nie licząca się z zdaniem innych h) Bezkompromisowa
13. Skuteczne zarządzanie według Pana/Pani to ? (Można wskazać więcej niż 1 odpowiedź)
a) Dobra organizacja pracy b) Właściwe podejście kierownika do podwładnego
c) Sprawiedliwy podział pracy d) Atmosfera panująca w zespole
e) Adekwatne wynagradzanie za wykonaną pracę f) Możliwość rozwoju
g) Bezstronność ze strony kierownika h) Obarczanie pracownika dodatkowymi obowiązkami
i) Praca w nadgodzinach
14. Proszę ocenić swoją współpracę z przełożonym (Gdzie 1 odpowiada najgorszemu poziomowi współpracy, a 5 najlepszemu)
12345
12345
Odpowiedź
15. Czy uważa Pani/Pan, że styl kierowania stosowany przez Pani/Pana przełożonego ma pozytywny wpływ na pracowników?
a) Tak
b) Nie
16. Który z poniższych stylów kierowania jest stosowany u Pana/i przełożonego?
a) Demokratyczny - zakłada, że najważniejsza jest grupa jako całość. Lider demokratyczny liczy się z sugestiami członków grupy.
b) Autokratyczny - zakłada, że najważniejszy w strukturze grupy jest lider. Sam podejmuje decyzje za grupę, nie bierze udziału w pracach grupy
c) Bierny – zakłada, że szef daje dużą swobodę w planowaniu i organizowaniu zadań członkom grupy, którą kieruje. Stara się nie podejmować żadnych decyzji
d) Zróżnicowany (po trochu z każdego)
17. Jaki jest stosunek Pani/Pana przełożonego do kontroli pracowników?
a) Uważa kontrolę pracowników za bardzo ważną i często kontroluje podwładnych
b) Opiera kontrolę na samokontroli podwładnych
c) Nie kontroluje podwładnych
18. Jaka atmosfera według Pani/Pana panuje w Pani/Pana miejscu pracy ? (Można wskazać więcej niż 1 odpowiedź)
a) Domowa
b) Oficjalna
c) Atmosfera rywalizacji
d) Atmosfera stresu
e) Przyjazna
f) inna, jaka ... ?
19. Jakie cechy posiada według Pani/Pana kierownik w Pani/Pana miejscu pracy (Gdzie jeden to brak cechy, a 5 to najlepsza cecha przełożonego)
12345
Skuteczność
Otwartość
Charyzma
Umiejętność organizacji
Inteligencja
20. Czy Pana/Pani zdaniem płeć kierownika ma wpływ na jego zarządzanie?
a) Tak
b) Nie
21. Której płci Pana/Pani zdaniem jest łatwiej zbudować autorytet dla podwładnych?
a) Kobietom
b) Mężczyzną


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .