Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ankieta muzyczna

1. Z jakich kanałów promocji/mediów korzystacie najczęściej promując nowy album muzyczny lub singiel Waszego zespołu? (wybierz max. 5)
Facebook
YouTube
Twitter
Snapchat
Instagram
Artykuły/recenzje w tematycznych serwisach www
Plakaty, ulotki, inne materiały poligraficzne
Marketing szeptany, polecanie przez znajomych
Cross promocja z innymi zespołami
Mailing do fanów
Reklama outdoorowa (bilbord, słupy ogłoszeniowe, przystanki autobusowe)
Radio
Prasa
Telewizja
2. Z jakich kanałów promocji/mediów nie korzystacie w ogóle lub korzystacie bardzo rzadko, promując nowy album lub singiel Waszego zespołu? (wybierz max. 5)
Facebook
YouTube
Twitter
Snapchat
Instagram
Artykuły/recenzje w tematycznych serwisach www
Plakaty, ulotki, inne materiały poligraficzne
Marketing szeptany, polecanie przez znajomych
Cross promocja z innymi zespołami
Mailing do fanów
Reklama outdoorowa (bilbord, słupy ogłoszeniowe, przystanki autobusowe)
Radio
Prasa
Telewizja
3. Do jakich kanałów promocji/mediów Wasz zespół ma obecnie utrudniony dostęp, pomimo tego, że chcielibyście się tam promować? (wybierz max.5)
Facebook
YouTube
Twitter
Snapchat
Instagram
Artykuły/recenzje w tematycznych serwisach www
Plakaty, ulotki, inne materiały poligraficzne
Marketing szeptany, polecanie przez znajomych
Cross promocja z innymi zespołami
Mailing do fanów
Reklama outdoorowa (bilbord, słupy ogłoszeniowe, przystanki autobusowe)
Radio
Prasa
Telewizja
4. Czy Wasz zespół ma utrudniony dostęp do Radia?
TAK
NIE
5. Jeśli Wasz Zespół ma utrudniony dostęp do Radia, jak sądzisz z czego to wynika? (wybierz max.3). UWAGA: Jeśli nie masz utrudnionego dostępu do Radia - przejdź do II części ankiety.
Promocja w radiu jest odpłatna, a zespoły takie jak nasz, nie dysponują wystarczającymi środkami aby się tam dostać.
Wytwórnie i menadżerowie mają lepsze stosunki z rozgłośniami radiowymi, niż zespoły niezależne. Jako zespół samodzielnie, nie mamy szans przebić się do radia.
Nie gramy muzyki, która w naszej opinii nie nadaje się do żadnej stacji radiowej.
Wytwórnie mają większe katalogi (mają więcej artystów) i przez tą są dla rozgłośni atrakcyjniejsze, niż pojedynczy artysta.
Dziennikarze oraz ten kanał promocji jest opłacany przez duże wytwórnie (tzw, majorsów), nie dając możliwości artystom oraz wytwórniom niezależnym.
Artyści niezależni, tacy jak my, nie wiedzą jak się promować w radiu.
Czujemy, że nasza wytwórnia nic nie robi, mimo to nie podejmowaliśmy nigdy samodzielnej próby wysłania swojego materiału do dziennikarzy radiowych.
6. Czy kiedykolwiek Wasz zespół próbował dostać się SAMODZIELNIE (bez pomocy agencji PR-owej, managmentu lub wytwórni) do Radia?
TAK
NIE
7. Jeśli NIE, to dlaczego nie podjęliście takiej próby? (wybierz max. 2) (jeśli TAK, przejdź do pytania nr 7!)
Ponieważ nie interesuje nas radio w ogóle, wolimy skupić się na innych kanałach promocji.
Ponieważ uważamy że nie ma sensu tracić czasu na kanały, do których nigdy się nie dostaniemy. Nie podejmowaliśmy więc żadnych działań, by się do tych mediów dostać. Nie szukaliśmy pomocy u innych osób.
Ponieważ nie wiemy jakie działania podjąć by się tam dostać.
Ponieważ uważamy, że jedynie osoba zewnętrzna w postaci agencji PR-owej, managmentu lub wytwórni może pomóc nam dostać się do radia. Niestety nie stać nas na to.
8. Jeśli TAK, to jaki był wynik tych starań? (wybierz 1 odpowiedź)
Kompletny brak zainteresowania, nie otrzymaliśmy żadnych odpowiedzi.
Brak zainteresowania, otrzymaliśmy kilka odpowiedzi w całości lub w większości negatywnych. Ostatecznie nie udało nam się przebić do Radia.
Pojawiało się zainteresowanie ze strony tych rozgłośni, z którymi się kontaktowaliśmy. Dostaliśmy sporo odpowiedzi, ale osoby które decydowały ostatecznie uważały naszą muzykę za mało „radiową”, a nasz wizerunek za mało atrakcyjny dla swoich odbiorców.
Pojawiało się zainteresowanie ze strony tych rozgłośni, z którymi się kontaktowaliśmy. Dostaliśmy sporo odpowiedzi, osoby które decydowały ostatecznie uważały naszą muzykę oraz wizerunek za atrakcyjny dla odbiorców.
Pojawił się zainteresowanie ze stron tych rozgłośni, z którymi się kontaktowaliśmy. Dostaliśmy sporo odpowiedzi, osoby które decydowały ostatecznie uważały naszą muzykę oraz wizerunek za atrakcyjny.
9.
CZĘŚĆ II – Sposoby prezentacji nowego wydawnictwa muzycznego dziennikarzom radiowym lub/i wytwórniom.

Czy Wasz zespół SAMODZIELNIE wysyła nowy album lub singiel Waszego zespołu do dziennikarzy muzycznych lub/i wytwórni?
TAK
NIE
10. Jeśli TAK, to gdzie wysyła album lub singiel? (Jeśli NIE wysyłacie tego SAMODZIELNIE, przejdź do pytania nr 18!)
Tylko do wytwórni
Tylko do dziennikarzy
Do wytwórni oraz dziennikarzy
Nie wysyłam w ogóle
11. Jeśli NIE WYSYŁASZ W OGÓLE, to z jakiego powodu?
(Jeśli SAMODZELNIE NIE WYSYŁASZ W OGÓLE singli lub albumów do wytwórni lub/i dziennikarzy, ale mimo to chciałbyś do nich dotrzeć przejdź do pytania nr 24!)
Nie znam osobiście żadnych wtórni lub/i dziennikarzy. Nie wiem jak powinienem to zrobić.
Uważam, że ktoś zauważy moją muzykę w sieci bez wysyłki jej do dziennikarzy lub/i wytwórni.
Nie wysyłam ponieważ uważam, że jedynie bezpośrednie spotkanie z dziennikarzem/wytwórnią przynosi efekty.
12. Jeśli wysyłacie do wytwórni lub/i dziennikarzy album, to najczęściej w jakiej formie?
Płyta CD
Link do ściągnięcia singla (serwer zewnętrzny, Google Drive, Dropbox, WeTransfer itp.)
Singiel w załączniku widomości e-mial
13. Do ilu dziennikarzy wysyłacie swój nowy album?

WPISZ LICZBĘ
14. Od ilu dziennikarzy otrzymujcie jakąkolwiek informację zwrotną?
Ponad połowa odpowiada na moje wiadomości
Prawie od wszystkich otrzymuję informację zwrotną
Bardzo mała część odpowiada na moje wiadomości
Nikt nie odpowiada na moje wiadomości
15. Jeśli już otrzymujecie informację zwrotną to zazwyczaj jest ona?
pozytywna
negatywna
16. Do ilu wytwórni wysyłacie swój nowy album?
WPISZ LICZBĘ
17. Od ilu wytwórni otrzymujecie jakąkolwiek informację zwrotną?
Ponad połowa odpowiada na moje wiadomości
Prawie od wszystkich otrzymuję informację zwrotną
Bardzo mała część odpowiada na moje wiadomości
Nikt nie odpowiada na moje wiadomości
18. Jeśli już otrzymujecie informację zwrotną to zazwyczaj jest ona?
pozytywna
negatywna
19. Jeśli Wasz zespół wysyła do wytwrówni lub/i dziennikarzy singiel, to najczęściej w jakiej formie?
Płyta CD
Link do ściągnięcia singla (serwer zewnętrzny, Google Drive, Dropbox, WeTransfer itp.)
Singiel w załączniku widomości e-mial
20. Do ilu dziennikarzy wysyłacie swój nowy singiel?
WPISZ LICZBĘ
21. Od ilu dziennikarzy otrzymujesz jakąkolwiek informację zwrotną?
Ponad połowa odpowiada na moje wiadomości
Prawie od wszystkich otrzymuję informację zwrotną
Bardzo mała część odpowiada na moje wiadomości
Nikt nie odpowiada na moje wiadomości
22. Jeśli już otrzymujecie informację zwrotną to zazwyczaj jest ona?
Pozytywna
Negatywna
23. Do ilu wytwórni wysyłasz swój nowy singiel?
WPISZ LICZBĘ
24. Od ilu dziennikarzy otrzymujesz jakąkolwiek informację zwrotną?
Ponad połowa odpowiada na moje wiadomości
Prawie od wszystkich otrzymuję informację zwrotną
Bardzo mała część odpowiada na moje wiadomości
Nikt nie odpowiada na moje wiadomości
25. Jeśli już otrzymujecie informację zwrotną to zazwyczaj jest ona?
Pozytywna
Negatywna
26. Jeśli TAK, to komu zlecacie wysłanie? (Jeśli NIE, przejdź do pytania nr 24!)
Zewnętrzna firma PR
Zewnętrzna osoba fizyczna
Wytwórnia
Dystrybutor
27. CZY JESTEŚCIE ZADOWOLENI Z OSOBY/FIRMY, KTÓREJ ZLECACIE ROZSYŁKĘ SWOICH NOWYCH ALBUMÓW LUB/I SINGLI?
Tak, uważam że wszystko jest dobrze
Nie, uważam że mogliby zrobić więcej
Nie mam porównania z innymi firmamy/osobami
Nie wiem
28. CZY PRACA FIRMY KTÓREJ ZLECASZ OBECNIE ROZSYŁKĘ SWOICH NOWYCH ALBUMÓW LUB/I SINGLI JEST JAKOŚ RAPORTOWANA?
Tak
Nie
29. JEŚLI NIE, TO CZY CHCIAŁBYŚ OTRZYMYWAĆ RAPORTY?
TAK, chciałbym sprawdzić jakoś ich skuteczność
NIE, ufam im na słowo
30. ILE MIESIĘCZNIE PŁACISZ OBECNIE SWOJE AGENCJI PR-OWEJ/FIRMIE/OSOBIE KTÓREJ TO ZLECASZ?
Nic nie płacę
Poniżej 100 PLN
101 – 500 PLN
501 – 1000 PLN
1001 – 2000 PLN
Powyżej 2000 PLN
31. Jeśli W OGÓLE NIE DOSTARCZACIE SWOJEGO SINGLA SAMODZIELNIE, NIE MACIE OBECNIE NIKOGO KTO BY TO ZA WAS ZROBIŁ, to czy nie chcielibyście , aby ktoś dostarczał muzykę Waszego zespołu do dziennikarzy lub/ i wytwórni za Was?
TAK
NIE
32. Jeśli TAK, to Ile byłbyś w stanie zapłacić za usługę dostarczenia Twojej muzyki w postaci nowych singli oraz albumów do minimum połowy dziennikarzy muzycznych w Twoim kraju?
Poniżej 100 PLN
101 – 500 PLN
501 – 1000 PLN
1001 – 2000 PLN
Powyżej 2000 PLN
33. CZĘŚĆ III – KILKA INFORMACJI O WASZYM ZESPOLE
Ile członków liczy Wasz zespół? (jeśli jesteś solistą wpisz: 1)
WPISZ LICZBĘ
34. Jaki gatunek muzyczny gra Wasz zespół? Jeśli masz problem z przyporządkowaniem gatunku, wybierz taki, który przeważa w Twojej twórczości lub do którego Twoim zdaniem jesteś obecnie zaliczany.
WPISZ GATUNEK
35. Jak długo gra Wasz zespół?
WPISZ LICZBĘ LAT
36. Jak często przez miesiąc razem ćwiczycie?
W ogóle nie gramy prób
1-2 razy w miesiącu
4 razy w miesiącu
5-10 razy w miesiącu
Powyżej 10 razu w miesiącu
37. Jak dużo gracie koncertów rocznie? (W celu wyliczenia średniej dodaj do siebie liczbę koncertów zagranej do tej pory ilości koncertów przez lata istnienia zespołu)
WPISZ LICZBĘ KONCERTÓW
38. Jaki jest średni wiek członków Waszego zespołu? Większość z nas ma…
Poniżej 15. roku życia
16-20 lat
21-25 lat
26-30 lat
31-35 lat
Powyżej 40. roku życia
39. Ile miesięcznie przeznaczacie na promocję Waszego zespołu w mediach?
Ani złotówki
Mniej niż 100 PLN
101- 200 PLN
201 - 500 PLN
501 - 1000 PLN
Więcej niż 1000 PLN
40. Ile miesięcznie przeznaczacie na salkę prób Waszego zespołu?
Nie płacę za salkę
Mniej niż 50 PLN
51-100 PLN
101-500 PLN
501-1000 PLN
Więcej niż 1000 PLN
41. Ile rocznie (mniej więcej) przeznaczacie na sprzęt dla Waszego zespołu (wliczając w to struny do gitar, pałeczki perkusyjne, czy kostki do gitar)?
WPISZ LICZBĘ
42. Czy zarabiacie na sprzedaży wydawnictw Waszego zespołu (płyty CD, serwisy streamingowe, single)?
TAK
NIE
43. Jeśli TAK, to ile rocznie przychodu ze sprzedaży muzyki generuje Twój zespół? (Jeśli NIE, to przejdź do pytania nr 11!)
WPISZ LICZBĘ
44. Czy zarabiacie na koncertach twojego zespołu?
TAK
NIE
45. Jeśli TAK, to ile rocznie przychodu ze sprzedaży koncertów generuje Twój zespół? (Jeśli NIE, to już koniec… ANKIETY]
WPISZ LICZBĘ


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .