Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Sposoby spędzania czasu wolnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Witam serdecznie.
Jestem studentką trzeciego roku pedagogiki na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
Uprzejmie proszę osoby będące rodzicami o szczere wypełnienie ankiety, która posłuży mi do zebrania i ustalenia form spędzania czasu wolnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Ankieta jest anonimowa, a udzielone w niej odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie w celu napisania pracy licencjackiej i nie będą nigdzie udostępnione.

Z poważaniem,
Agnieszka Idzikowska
1. Jakiej płci jest dziecko?
dziewczynka
chłopiec
2. W jakim wieku jest dziecko?
6 lat
7 lat
8 lat
9 lat
10 lat
3. Jaki jest model rodziny?
pełna
niepełna
wielopokoleniowa (z dziadkami, pradziadkami)
4. Jaka jest sytuacja zawodowa rodziców?
oboje pracują
pracuje jeden rodzic
oboje rodzice nie pracują
5. Jaki jest stan materialny rodziny?
niski
dobry
bardzo dobry
6. Czy dziecko ma rodzeństwo?
tak
nie
7. Jeżeli tak, czy dziecko spędza czas wolny w rodzeństwem?
tak
nie
czasami
8. Jeżeli tak, to w jaki sposób?
wspólne gry i zabawy
wspólna gra na komputerze/PlayStation
wspólne oglądanie telewizji
wspólne rysowanie/malowanie
wspólne odrabianie lekcji
opieka/zabawa z młodszym rodzeństwem
wyjście na plac zabaw
wspólne hobby
9. Czy dziecko spędza czas wolny z rodzicami (rodzicem)?
tak
nie
czasami
10. Jeżeli tak, to w jaki sposób?
wspólne gry i zabawy
wspólne rozmowy
aktywne spędzanie czasu (spacery, wycieczki rowerowe, uprawianie sportu)
wspólne wyjścia na plac zabaw
atrakcje (kino, teatr, zoo, muzeum)
wspólne oglądanie telewizji
wspólne rysowanie/malowanie/zajęcia manualne
wspólne wycieczki
wspólne zakupy
11. Ile czasu wolnego w ciągu dnia dziecko spędza wspólnie z rodzicami (rodzicem)?
mniej niż 2h
2-3h
3-4h
więcej niż 4h
12. Czy dziecko pomaga rodzicom w pracach domowych?
tak
nie
czasami
13. Jeżeli tak, to w jaki sposób?
pomoc w gotowaniu
sprzątanie
wynoszenie śmieci
mycie naczyń/wkładanie do zmywarki
14. Gdzie dziecko najczęściej spędza samo czas wolny?
przebywa na świeżym powietrzu
bawi się domu
15. W jaki sposób dziecko najczęściej spędza samo czas wolny?
przy komputerze
odpoczywa
ogląda telewizję
czyta książki/bajki
rysuje/maluje
układa puzzle
gra na instrumencie
słucha muzyki
śpi
aktywnie spędza czas (jazda na rowerze, gra w piłkę, uprawianie sportu)
wyprowadza psa/bawi się z psem
nudzi się
16. Z kim najczęściej dziecko spędza czas wolny?
samo
z rodzeństwem
z rodzicami
z dziadkami
z rówieśnikami
17. Czy dziecko po lekcjach uczęszcza na dodatkowe zajęcia?
tak, regularnie
tak, czasami
nie
18. Jeżeli tak, to na jakie?
świetlica szkolna
kółka zainteresowań w szkole
basen
zajęcia sportowe w szkole
zajęcia sportowe poza szkołą
lekcje języków obcych
korepetycje
zajęcia muzyczne
zajęcia teatralne
zajęcia artystyczne
lekcje tańca
19. Kto organizuje czas wolny dziecka?
mama
tata
dziadkowie
rodzeństwo
dziecko samo decyduje w jakich aktywnościach chce uczestniczyć
20. Czy rodzice są zadowolenie ze sposobu spędzania czasu wolnego dziecka?
tak
nie
21. Miejsce zamieszkania
miasto
wieś
22. Wykształcenie matki
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
nie dotyczy
23. Wykształcenie ojca
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
nie dotyczy
Bardzo dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety!


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .