Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

IX Międzynarodowe Targi Opakowań Packaging Innovations w Warszawie

Szanowni Państwo,

Firma Targi w Krakowie Sp. z o.o. pragnie poznać Państwa opinie o organizowanych Targach Packaging Innovations 2017. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety – Państwa odpowiedzi pozwolą nam poznać preferencje naszych klientów i podwyższyć jakość oferowanych usług.
1. Prosimy wypłełnić poniższe pola
Nazwa firmy
Numer stoiska
Imię i nazwisko / stanowisko
2. Na którym obszarze skupia się głównie Państwa działalność?
Produkcja opakowań plastikowych
Produkcja opakowań tekturowych
Produkcja opakowań szklanych
Produkcja opakowań metalowych
Produkcja części dla opakowań (nakrętki, platynki, dozowniki)
Produkcja etykiet
Usługi uszlachetniania druku
Usługi nadruku bezpośrednio na opakowaniach
Usługi dla branży
Usługi pakowania / konfekcjonowania / transportu
Maszyny do produkcji opakowań
3. Klientami, z której branży są Państwo najbardziej zainteresowani? Prosimy zaznaczyć na skali od 1 do 6 (gdzie 1 oznacza „mało zainteresowany” a 6 „bardzo zainteresowany”).
123456
Spożywcza
Kosmetyczna
Chemiczna
Farmaceutyczna
Elektroniczna
Motoryzacyjna
Alkoholowa
Poligraficzna
4. W jaki sposób Państwa firma informowała o swoim udziale w Targach Packaging Innovations 2017?
Podczas rozmów bezpośrednich
Poprzez mailing/rozsyłanie zaproszeń elektronicznych
Poprzez rozsyłanie/rozdawanie zaproszeń drukowanych
Umieszczanie informacji na stronie internetowej
Reklamy w prasie branżowej
Poprzez media społecznościowe
Nie podjęto żadnych działań
5. Jak oceniacie Państwo Targi Packaging Innovations w poniższych kwestiach? (gdzie 1 oznacza „nie dobrze”, 2 „zadowalająco”, 3 „dobrze”, 4 „bardzo dobrze”)
1234
Liczba zwiedzających
Jakość zwiedzających
Efekt biznesowy z udziału w Targach
Organizacja i montaż stoiska
Pomoc techniczna
Pomoc zespołu organizacyjnego targów
Lokalizacja stoiska
Atmosfera na targach
6. 5. Czy zarekomendowaliby Państwo innym firmom udział w Targach Packaging Innovations (gdzie 1 oznacza "zdecydowanie nie", a 6 "zdecydowanie tak")
1 2 3 4 5 6
7. Z jakich powodów zarekomendowaliby Państwo Targi Packaging Innovations?
8. Z jakich powodów zarekomendowaliby Państwo Targi Packaging Innovations?
9. Czy według Pani/Pana opinii, firma będzie uczestniczyć w przyszłorocznej edycji Targów Packaging Innovations? (10-11 kwietnia 2018 r.)
Tak, z pewnością
Trudno powiedzieć
Nie, z pewnością nie
10. Jakie są główne cele Państwa udziału w Targach Packaging Innovations?
11. Proszę ocenić poziom osiągnięcia założonych celów na skali od 1 do 6 (gdzie 1 oznacza „cel nieosiągnięty”, a 6 „cel osiągnięty”)
1 2 3 4 5 6
12. W jakich mediach wg. Państwa powinniśmy promować Targi Packaging Innovations?
Czasopisma branżowe
Portale internetowe
Facebook
Linkedin
Goldenline
13. Jak oceniają Państwo obecną sytuację ekonomiczną w branży / przemyśle?
Silny trend wzrostowy
Stabilna sytuacja
Wyraźny trend spadkowy
14. Których mediów społecznościowych używają Państwo w swojej działalności?
□ Twitter
Facebook
Linkedin
Goldenline
Google+
Youtube
Żadne
15. Czy wzięliby Państwo udział w edycji Packaging Innovations organizowanej w Krakowie
w kolejnych latach?
Tak
Nie
16. Prosimy o zapisanie wszelkich innych uwag i sugestii.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .