Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kary i nagrody w wychowywaniu dzieci przedszkolnych

1. Czy stosuje Pan/Pani nagrody w grupie dzieci przedszkolnych?
tak
nie
2. Jakie nagrody są przez Pana/Panią stosowane najczęściej?
3. Jak dziecko reaguje na zastosowaną przez Pana/Panią nagrodę?
4. Jak często stara się Pan/Pani stosować nagrody?
codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
rzadko
nigdy
inne- jakie?
5. Czy stosuje Pan/Pani kary w grupie dzieci przedszkolnych?
6. Jakie kary są przez Pana/Panią stosowane najczęściej?
7. Jak dziecko reaguje na zastosowaną karę?
8. Czy kara przynosi zamierzone efekty?
tak
nie
9. Czy zdarza się Panu/Pani ignorować złe zachowanie dziecka tylko po to by nie robiło tego dłużej, więcej?
10. Co według Pana/Pani jest lepsze w wychowywaniu dzieci?
kara
nagroda
11. Czy uważa Pan/Pani że dziecko można wychowywać tylko nagradzając lub tylko karząc? dlaczego?
12. Z jakich źródeł korzysta Pan/Pani dokształcając się na temat kar i nagród w grupie przedszkolnej?
z poradników oraz czasopism o wychowywaniu
z naukowej literatury
z internetu
z porad doświadczonej osoby
z obserwacji innych nauczycieli
z własnych doświadczeń
inne- jakie?
13. Płeć
kobieta
mężczyzna
14. Wiek
do 25 lat
26-30 lat
31-35 lat
36-40 lat
ponad 40
15. Stopień awansu
stażysta
kontraktowy
mianowany
dyplomowany
16. Nauczyciel w grupie
3 latki
4 latki
5 latki
6 latki


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .