Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kary i nagrody w wychowywaniu dzieci przedszkolnych

1. Czy stosuje Pan/Pani nagrody w grupie dzieci przedszkolnych?
tak
nie
2. Jakie nagrody są przez Pana/Panią stosowane najczęściej?
pochwała
uśmiech, gest
nagroda rzeczowa
punkty, żetony
pozwolenie na wybór zabawy z całą grupą
powierzenie dziecku zadania świadczącego o obdarzeniu go zaufaniem
3. Jak dzieci reagują na zastosowaną nagrodę?
są zadowolone
zaczynają pomagać w obowiązkach i się starać
dążą do ponownego nagrodzenia
nie zwracają uwagi na pochwałę
nagrody są lekceważone
4. Czy dziecko jest nagradzane przy innych czy na osobności?
staram się nie nagradzać dziecka przy innych
nagradzam dziecko przy innych
nie jest to dla mnie istotne
5. Jak często stara się Pan/Pani stosować nagrody?
codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
rzadko
nigdy
inne- jakie?
6. Czy dziecko jest informowane za co otrzymało nagrodę?
tak
nie
czasami
7. Czy stosuje Pan/ Pani obietnicę nagrody by wywołać pożądany efekt?
tak
nie
8. Czy stosuje Pan/ Pani kary w grupie dzieci przedszkolnych?
tak
nie
czasami
9. Jak dzieci reagują na zastosowaną karę?
nie reagują
denerwują się
krzyczą
zaczynają wykonywać wcześniej ustalony obowiązek
przepraszają
starają się ponownie nie otrzymać kary
10. Jakie kary są przez Pana/ Panią stosowane najczęściej?
upomnienie słowne
krzyk
brak zabawy ulubioną zabawką
odizolowanie od grupy
tłumaczenie, wyjaśnianie
smutna buźka
11. Czy kara przynosi zamierzone efekty?
tak
nie
12. Czy dziecko jest karane w obecności innych?
staram się nie karać w obecności innych osób
stosuje kary przy innych
nie jest to dla mnie istotne
13. Czy jest Pan/ Pani konsekwentna w stosowaniu kar?
tak
nie
czasami
14. Kiedy dziecko jest karane?
od razu po zaistnieniu sytuacji
po pewnym czasie
zależy od sytuacji
15. Czy tłumaczy Pan/ Pani dziecku za co jest karane lub nagradzane?
tak
nie
czasami
16. Co według Pana/Pani jest lepsze w wychowywaniu dzieci?
kara
nagroda
17. Czy zdarza się Panu/Pani ignorować złe zachowanie dziecka tylko po to by nie robiło tego dłużej, więcej?
tak
nie
czasami
18. Czy Pana/ Pani zdaniem jest możliwe wychowanie dziecka w grupie przedszkolnej bez używania kar lub nagród?
tak
nie
19. Z jakich źródeł korzysta Pan/Pani dokształcając się na temat kar i nagród w grupie przedszkolnej?
z poradników oraz czasopism o wychowywaniu
z naukowej literatury
z internetu
z porad doświadczonej osoby
z obserwacji innych nauczycieli
z własnych doświadczeń
inne- jakie?
20. Płeć
kobieta
mężczyzna
21. Wiek
do 25 lat
26-30 lat
31-35 lat
36-40 lat
ponad 40
22. Stopień awansu
stażysta
kontraktowy
mianowany
dyplomowany
23. Nauczyciel w grupie
3 latki
4 latki
5 latki
6 latki


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .