Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena komunikacji wewnętrznej Banku Pocztowego – ankieta dla pracowników

JAK WYPEŁNIĆ ANKIETĘ?

Witamy w formularzu ankiety internetowej służącej do „Oceny komunikacji wewnętrznej Banku Pocztowego”.

Celem badania jest zdobycie bezcennej wiedzy potrzebnej do projektowania sprawnego i nowoczesnego systemu komunikacji wewnętrznej dostarczającego czytelnej i łatwo dostępnych informacji, których potrzebuje Zespół Banku Pocztowego.

Ankieta składa się z 3 części widocznych na 3 kolejnych stronach internetowych. Po ukończeniu danej części należy kliknąć przycisk „Dalej” znajdujący się u dołu strony, by przejść do kolejnej części lub przycisk „Gotowe” znajdujący się na ostatniej stronie, służący do zakończenia ankiety. W przypadku chęci cofnięcia się do poprzedniej części można skorzystać z przycisku „Wstecz”.

Kolejne części dotyczą:
• Ogólnej oceny prowadzonych działań komunikacji wewnętrznej w Banku Pocztowym,
• Oceny narzędzi wykorzystywanych obecnie w komunikacji Banku Pocztowego z pracownikami,
• Danych demograficznych.

W przypadku większości pytań udzielenie odpowiedzi następuje przez zaznaczenie wybranej pozycji. W kilku pytaniach otwartych odpowiedź należy wpisać w okienko widoczne pod pytaniem.

Wypełnienie ankiety powinno zająć max. 10-15 minut.

Dziękujemy za udział w ankiecie.
1. Bank Pocztowy sprawnie komunikuje się z pracownikami na bieżąco informując o tym co dzieje się w firmie:
zdecydowanie się nie zgadzam
nie zgadzam się
raczej się nie zgadzam
raczej się zgadzam
zgadzam się
zdecydowanie się zgadzam
2. Czuję się dobrze poinformowany/poinformowana o:
zdecydowanie się nie zgadzamnie zgadzam sięraczej się nie zgadzamraczej się zgadzamzgadzam sięzdecydowanie się zgadzam
a. Strategicznych celach Banku Pocztowego
b. Postępach we wdrażaniu tych celów w życie
c. Decyzjach Zarządu
d. Bieżącej działalności Banku Pocztowego
e. Zmianach w produktach oferowanych przez Bank Pocztowy
f. Sukcesach Banku Pocztowego
g. Wynikach finansowych Banku Pocztowego
h. Pracy innych pracowników banku (oddziałów, mikroodziałów, departamentów, wydziałów itp.)
3. Informacje dostarczane przez Bank Pocztowy są dla mnie interesujące:
zdecydowanie się nie zgadzam
nie zgadzam się
raczej się nie zgadzam
raczej się zgadzam
zgadzam się
zdecydowanie się zgadzam
4. Informacje dostarczane przez Bank Pocztowy są dla mnie zrozumiałe:
zdecydowanie się nie zgadzam
nie zgadzam się
raczej się nie zgadzam
raczej się zgadzam
zgadzam się
zdecydowanie się zgadzam
5. Informacje dostarczane przez Bank Pocztowy są dla mnie wiarygodne:
zdecydowanie się nie zgadzam
nie zgadzam się
raczej się nie zgadzam
raczej się zgadzam
zgadzam się
zdecydowanie się zgadzam
6. Bank Pocztowy za często komunikuje o swojej działalności:
zdecydowanie się nie zgadzam
nie zgadzam się
raczej się nie zgadzam
raczej się zgadzam
zgadzam się
zdecydowanie się zgadzam
7. Interesujące byłoby gdyby Bank informował o działaniach pracowników wykonywanych poza pracą (ich hobby, pasjach, sukcesach sportowych, artystycznych itp.):
zdecydowanie się nie zgadzam
nie zgadzam się
raczej się nie zgadzam
raczej się zgadzam
zgadzam się
zdecydowanie się zgadzam
8. Byłbym skłonny/ byłabym skłonna przesyłać materiały (artykuły, zdjęcia dotyczące mojej pasji, hobby itp.) osobom odpowiedzialnym za komunikację wewnętrzną w celu ich publikacji w newsletterze, dziale aktualności w intranecie lub gazetce firmowej:
zdecydowanie się nie zgadzam
nie zgadzam się
raczej się nie zgadzam
raczej się zgadzam
zgadzam się
zdecydowanie się zgadzam
* 9. O czym chciałabyś/chciałbyś być jeszcze informowany/informowana?
10. Co wymaga poprawy w dziedzinie komunikacji wewnętrznej? (proszę o 1-3 hasła)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .