Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta na temat Inteligentnego Systemu Transportowego

1. W jaki sposób najczęściej się Pani/Pan przemieszcza?
publiczny transport zbiorowy
samochód prywatny lub służbowy
rower
motocykl
preferuję podróże piesze
2. Jaki jest najczęstszy cel Pani/Pana podróży?
praca
szkoła/uczelnia
zakupy
rekreacja/wypoczynek/spotkania towarzyskie
3. W przypadku podróży publicznym transportem zbiorowym, proszę wskazać 4 najważniejsze powody wyboru tego środka transportu?
niskie koszty podróży
komfort i bezpieczeństwo jazdy
skomunikowanie z innymi liniami
bliskość przystanku/ów oraz odpowiednia odległość między przystankami
częstotliwość kursów
punktualność
dbałość o środowisko oraz przestrzeń miejską
brak możliwości korzystania z innych rodzajów transportu (np. brak samochodu, brak prawa jazdy)
nie podróżuje publicznym transportem zbiorowym
4. Proszę dokonać oceny publicznego transportu zbiorowego we Włocławku (w skali od 1-5, gdzie 5 jest oceną najbardziej pozytywną).
Jeżeli nie podróżuje Pani/Pan publicznym transportem zbiorowym, proszę w polu "nie podróżuje publicznym transportem zbiorowym" wpisać X
1 – bardzo źle2 – źle3 - średnio4 - dobrze5 – bardzo dobrze
cena (koszt biletów)
komfort i bezpieczeństwo jazdy
skomunikowanie z innymi liniami
bliskość przystanku/ów oraz odpowiednia odległość między przystankami
częstotliwość kursów
punktualność pojazdów
aktualność, przejrzystość oraz dostępność rozkładów jazdy
dostęp do informacji (np. ewentualnych zmian tras, remontów)
stan techniczny pojazdów
łatwość nabycia biletu
5. W przypadku korzystania z indywidualnego transportu samochodowego/motocykla proszę wskazać 3 najważniejsze powody wyboru tego środka transportu?
niskie koszty podróży
komfort
bezpieczeństwo jazdy
szybkość przemieszczania się
brak możliwości korzystania z innych rodzajów transportu (np. brak przystanku autobusowego, zbyt niska częstotliwość kursów pojazdów komunikacji miejskiej, brak ścieżek rowerowych)
nie korzystam z indywidualnego transportu samochodowego/motocykla
6. Proszę dokonać oceny komfortu podróży samochodem/motocyklem? (w skali od 1-5, gdzie 5 jest oceną najbardziej pozytywną).
Jeżeli nie podróżuje Pani/Pan samochodem/motocyklem, proszę o wpisanie w pole "nie korzystam z indywidualnego transportu samochodowego" literę X
1 – bardzo źle2 - źle3 - średnio4 - dobrze5 - bardzo dobrze
jakość dróg
bezpieczeństwo ruchu
warunki ruchu
dostępność miejsc parkingowych
dostępność do informacji o ewentualnych remontach, utrudnieniach w ruchu
7. Jeżeli korzysta Pani/Pan w codziennych podróżach z roweru, jakie są tego przyczyny? Proszę wskazać maksymalnie 4 odpowiedzi.
niskie koszty podróży
komfort jazdy
szybkość przemieszczania się
bezpieczeństwo
dbałość o środowisko oraz przestrzeń miejską
dbałość o zdrowie, dobrą wydolność płuc i szczupłą sylwetkę
zamiłowanie do jazdy rowerem
brak możliwości korzystania z innych rodzajów transportu
nie jeżdżę rowerem
8. Czy zauważa Pani/Pan jakieś problemy transportowe, które utrudniają poruszanie się po Włocławku? Proszę wybrać maksymalnie 5 odpowiedzi.
zjawisko kongestii – korki w godzinach szczytu
zbyt długi czas oczekiwania na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną
zły stan techniczny dróg
zbyt mała ilość ścieżek rowerowych
zbyt mała ilość miejsc parkingowych
opóźnienia na drogach wlotowych/wylotowych do miasta
brak obwodnic lub specjalnych obejść
brak nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych (np. ITS*)
brak sprawnych systemów sterownia i zarządzania ruchem miejskim
nie zauważam większych problemów
9. Czy kiedykolwiek wcześniej słyszała/słyszał Pani/Pan o Inteligentnych Systemach Transportowych?
tak
nie
10. Jak ocenia Pani/Pan znaczenie poszczególnych podsystemów wchodzących w skład Inteligentnego Systemu Transportowego?
bardzo dużedużeśredniemałebardzo małe
zintegrowany system zarządzania ruchem miejskim (zmniejszenie zatłoczenia na drogach, bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej oraz nadzór nad funkcjonowaniem poszczególnych elementów systemu transportowego)
zintegrowany system informacji transportowej (przekazywanie informacji pasażerom komunikacji miejskiej na temat rzeczywistego czasu przyjazdu pojazdu za pomocą elektronicznych tablic zmiennej treści umieszczonych przy przystankach)
zintegrowany system zarządzania transportem zbiorowym (poprawa warunków podróżowania, sterowanie ruchem ulicznym z priorytetem dla komunikacji zbiorowej – tzw. „zielona fala” dla autobusów, buspasy)
zintegrowany system zarządzania służbami ratowniczymi (zintegrowany system obsługi wywołań alarmowych, który pozwala na natychmiastowe i równoczesne powiadomienie wszystkich służb, zarządzanie taborem pojazdów uprzywilejowanych)
11. Czy Pani/Pana zdaniem usługi oferowane w ramach Inteligentnych Systemów Transportowych mogłyby pomóc naszemu miastu rozwiązać jego główne problemy transportowe?
zdecydowanie tak
raczej tak
nie mam zdania
raczej nie
zdecydowanie nie
12. Czy znana jest Pani/Panu inicjatywa związana z wdrożeniem Inteligentnego Systemu Transportowego na terenie Włocławka?
tak
nie
13. Jakie kierunki rozwoju w zakresie poprawy stanu transportu we Włocławku są według Pani/Pana najbardziej istotne? Proszę wybrać maksymalnie 5 odpowiedzi.
wprowadzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (np. tablice elektroniczne na przystankach informujące o faktycznych czasach odjazdu pojazdu)
rozpowszechnienie wiedzy na temat Inteligentnych Systemów Transportowych – ITS*
rozpowszechnienie wiedzy na temat carpoolingu*
rozpowszechnienie wiedzy na temat carsharingu*
promowanie ruchu rowerowego poprzez wprowadzenie bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich (możliwość wypożyczenia roweru przy przystankach komunikacji miejskiej/parkach na terenie Włocławka)
dostosowanie pojazdów komunikacji miejskiej do osób niepełnosprawnych
dostosowanie pojazdów komunikacji miejskiej do potrzeb kobiet w ciąży
dostosowanie pojazdów komunikacji miejskiej do potrzeb osób starszych
poprawa dostępu do informacji mobilnej (np. o trasach, remontach, utrudnieniach w ruchu, dzięki aplikacjom na telefony komórkowe)
poprawa bezpieczeństwa (monitoring wizyjny na skrzyżowaniach, przystankach komunikacji miejskiej)
dostosowanie taryfy przewozowej do postulatów
modernizacja dróg i przystanków miejskich
14. Płeć osoby ankietowanej
kobieta
mężczyzna
15. Wiek osoby ankietowanej
poniżej 18 roku życia
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
powyżej 66 roku życia
16. Status społeczno-zawodowy osoby ankietowanej
niepracujący
pracujący
uczeń/student
emeryt/rencista


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .