Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Style kierowania - PP

* 1. Płeć
Mężczyzna
Kobieta
2. Wiek
Poniżej 25 lat
25-35 lat
35-45 lat
45-55 lat
Powyżej 55 lat
* 3. Wykształcenie
Podstawowe
Średnie
Wyższe
* 4. Z ilu osób składa się zespół, którym zarządza Twój bezpośredni przełożony?
Do 10 osób
Od 11 do 20 osób
Od 20 do 50 osób
Od 50 do 100 osób
Powyżej 100 osób
* 5. Czy często jest Pani/Pan krytykowana/y przez swojego kierownika
Nigdy
Czasami
Często
Zawsze
* 6. Czy styl kierowania stosowany przez Pani/Pana przełożonego wpływa pozytywnie na Pani/Pana poziom motywacji?
Tak, jestem cały czas zmotywowana/y do pracy dzięki mojemu przełożonemu
W większości przypadków moja motywacja do pracy jest na wysokim poziomie, choć czasami przełożony wpływa demotywująco na mnie
Rzadko, styl kierowania zespołem przez mojego przełożonego raczej demotywuje, niż motywuje
Przychodzę do pracy absolutnie zdemotywowana/y, mój przełożony jedynie pogłębia problem
* 7. Jakie cechy charakteryzują dobrego przełożonego? (Można wskazać więcej niż 1 odpowiedź)
Wrażliwość
Poczucie strachu
Zaufanie
Stres
Otwartość
Odpowiedzialność
Szacunek
Upartość
Bierność
Doświadczenie
Autorytet
Przyjacielskie relacje
Spokój
Inteligencja
Powaga
Kompetencja
Tolerancja
* 8. Czy relacje osobiste pomiędzy kierownikiem a pracownikiem mają wpływ na ocenę Pana/Pani pracy?
bardzo wysoki
wysoki
przeciętny
niski
bardzo niski
nie mają wpływu
nie mam zdania
* 9. Co wzbudza u Pana/Pani autorytet u przełożonego? *
wiedza jaką kierownik posiada
jego cechy osobowości
wyznaczony system wartości
inne
* 10. Dobry Kierownik Państwa zdaniem to osoba...
zaangażowana w cele firmy
z wykształceniem średnim
dobry organizator pracy
bezgranicznie oddany organizacji w której pracuje
osoba dająca innym poczucie bezpieczeństwa
osoba licząca tylko na siebie
osoba wiedząca wszystko i nie licząca się z zdaniem innych
bezkompromisowa
* 11. Skuteczne zarządzanie według Pana/Pani to (3 odpowiedzi) ?
dobra organizacja pracy
właściwe podejście kierownika do podwładnego
sprawiedliwy podział pracy
atmosfera panująca w zespole
adekwatne wynagradzanie za wykonaną pracę
możliwość rozwoju
bezstronność ze strony kierownika
obarczanie pracownika dodatkowymi obowiązkami
praca w nadgodzinach
* 12. Proszę ocenić swoją współpracę z przełożonym (Gdzie 1 odpowiada najgorszemu poziomowi współpracy, a 5 najlepszemu)
12345678910
Odpowiedź
* 13. Czy uważa Pani/Pan, że styl kierowania stosowany przez Pani/Pana przełożonego ma pozytywny wpływ na zespół?
Tak
Nie
Nie dostrzegam związku
* 14. Czego oczekuje Pani/Pan od swojego przełożonego przy realizacji zadania
Dokładnych poleceń co do sposobu i realizacji zadania oraz jego stałej kontroli
Określenia sposobu wykonania zadania ale bez bieżącej kontroli jego wykonania
Swobody wyboru sposobu wykonania zadania
* 15. W jaki sposób według Państwa kierownik motywuje pracowników do pracy
swoim entuzjazmem zachęca do wspólnego działania
deleguje uprawnienia
obdarza pełnym zaufaniem
wspiera duchowo i zawodowo
pomaga w trudnych sytuacjach
jest gotów stanąć w obronie pracownika
docenia zaangażowanie pracownika
w ogóle nie motywuje
* 16. Czy dla Pana/Pani aktualny kierownik jest autorytetem w pracy?
tak
nie
nie mam zdania
17. Który z powyższych sposobów zarządzania jest preferowany w firmie Amazon?
* 18. Jaki Pani/Pan preferuje styl kierowania u swojego przełożonego?
Nakazowy, opierający się na pełnym posłuszeństwie podwładnego
Autorytatywny, bazujący na jednolitości zespołu bazującej na wizji kierownika
Partnerski, gdzie ludzie i ich zdanie stanowią centrum funkcjonowania
Demokratyczny, w ramach którego przełożony bierze pod uwagę opinie pracowników, następnie zaś dobiera spośród dostępnych pomysłów najlepsze
Trenerski, skupiający się na wyodrębnianiu personalnych umiejętności podwładnych i bazowaniu na nich w toku wykonywania obowiązków służbowych
* 19. Który z powyższych sposobów zarządzania jest preferowany w Pani/Pana firmie?
Nakazowy
Autorytatywny
Partnerski
Demokratyczny
Trenerski
* 20. Który z poniższych opisów charakteryzuje Pani/Pana przełożonego?
Samodzielnie ustala cele i zadania prowadzące do ich realizacji oraz dokonuje podziału obowiązków między podwładnymi
Zachęca podwładnych do podejmowania decyzji w zakresie ustalenia celów, zadań prowadzących do ich realizacji i podziału obowiązków oraz jednocześnie sam bierze udział we wszystkich czynnościach
Sam nie podejmuje żadnych decyzji, pozostawiając przy tym maksimum swobody podwładnym
* 21. Jaki jest stosunek Pani/Pana przełożonego do kontroli pracowników?
Uważa kontrolę pracowników za bardzo ważną i często kontroluje podwładnych
Opiera kontrolę na samokontroli podwładnych
Nie kontroluje podwładnych
* 22. Jaka atmosfera według Pani/Pana panuje w Pani/Pana miejscu pracy
Zdecydowanie takRaczej takCiężko powiedziećRaczej nieZdecydowanie nie
Domowa
Oficjalna
Atmosfera rywalizacji
Atmosfera stresu
Przyjazna
* 23. Jakie cechy posiada według Pani/Pana kierownik w Pani/Pana miejscu pracy (Gdzie jeden to brak cechy, a 5 to najlepsza cecha przełożonego)
12345
Skuteczność
Otwartość
Charyzma
Umiejętność organizacji
Inteligencja
24. Czy ma Pani/Pan jakieś dodatkowe uwagi dotyczące stylu zarządzania Pani/Pana przełożonego?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .