Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ogród Botaniczny - Centrum Edukacyjne

Szanowni Państwo!
Ogród Botaniczny UW planuje powstanie Centrum Edukacyjnego, które służyłoby wszystkim zwiedzającym. Ma się ono mieścić w budynkach, które do tej pory były zamknięte dla szerokiej publiczności. Aby Centrum mogło powstać konieczna jest przebudowa wnętrza tych budynków, także pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. W tym celu staramy się o dofinansowanie z Funduszy Unijnych dla Mazowsza. Chcielibyśmy poznać opinie Państwa, które umożliwią nam pozyskanie dotacji na realizację tego projektu.
Dlatego bardzo prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam określić Państwa oczekiwania i przedstawić je we wniosku składanym o dofinansowanie adaptacji budynków dla potrzeb Centrum Edukacyjnego.

1. . Czy w czasie wizyty w Ogrodzie Botanicznym UW chętnie korzystaliby Państwo z warsztatów edukacyjnych, wystaw lub wydarzeń kulturalnych organizowanych w budynkach Ogrodu Botanicznego – jeśli tak to jakich?
(można zakreślić dowolną liczbę odpowiedzi):

Warsztaty edukacyjne
Zajęcia dydaktyczne i wykłady organizowane dla szkół w pracowniach i salach wykładowych
Pokazy
Wykłady popularnonaukowe
Wystawy zbiorów, kolekcji
Konferencje naukowe
Spotkania ze znanymi ludźmi, koncerty, etc.
Zwiedzanie z przewodnikiem
Ścieżki naukowo-przyrodnicze
Korzystanie z udostępnionych zbiorów bibliotecznych
Inne wydarzenia kulturalne - jakie? Proszę wpisać poniżej
Inne wydarzenia edukacyjne - jakie? Proszę wpisać poniżej
2. Czy chętniej odwiedzaliby Państwo Ogród Botaniczny UW, gdyby istniała możliwość skorzystania z takich zajęć?

TAK
NIE
3. Czy w razie udostępnienia dodatkowej infrastruktury kulturalno-edukacyjnej
w budynkach Ogrodu Botanicznego, w ramach której oferowany byłby udział w zajęciach, wydarzeniach kulturalnych, itp. jesteście Państwo w stanie zadeklarować ponoszenie dodatkowych opłat i w jakiej wysokości:

W ramach ceny biletu do Ogrodu Botanicznego
Do 5 PLN
Do 10 PLN
Powyżej 10 PLN


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .