Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wizerunek dziecka w reklamie

1. Jaki jest Pani/Pana stosunek do reklam?
zdecydowanie lubię reklamy
raczej lubię reklamy
reklamy są dla mnie obojętne
raczej nie lubię reklam
zdecydowanie nie lubię reklam
2. Na co w pierwszej kolejności zwraca Pani/Pan uwagę w reklamach?
na reklamowany produkt
na firmę, która się reklamuję
na sposób wykonania reklamy (fabułę)
na osoby występujące w reklamie
na nic szczególnego
3. W jakich środkach przekazu lubi Pani/Pan najbardziej oglądać reklamy?
telewizja
radio
prasa
Internet
bilbord
inne
4. Czy uważa Pani/Pan, że wykorzystanie wizerunku dziecka w reklamie jest etyczne?
tak, zawsze
tak, ale tylko w przypadku produktów/usług dla dzieci
nie, nigdy
5. Czy uważa Pani/Pan, że można wykorzystywać wizerunek dziecka w reklamach?
zdecydowanie tak
raczej tak
nie interesuje mnie to
raczej nie
zdecydowanie nie
6. Jaki jest Pani/Pana stosunek do reklam z udziałem dzieci?
(proszę zaznaczyć max. 2 odpowiedzi)
reklamy z udziałem dzieci są zabawne i zachęcające
denerwuje mnie wykorzystywanie dzieci w reklamach
dzieci w reklamach odwracają uwagę od produktu/usługi
reklamy z udziałem dzieci wzbudzają kontrowersje
nie mam zdania
7. Czy obecność dzieci w reklamach wpływa na Pani/Pana decyzję o zakupie produktu?
zdecydowanie tak
raczej tak
nie zwracam na to uwagi
raczej nie
zdecydowanie nie
8. Czy uważa Pani/Pan, że odbiorca jest bardziej podatny na reklamę, w której występuje dziecko czy dorosły?
zdecydowanie większy wpływ mają reklamy z dzieckiem
raczej większy wpływ mają reklamy z dzieckiem
nie wiem
raczej większy wpływ mają reklamy z osobą dorosłą
zdecydowanie większy wpływ na odbiorcę mają reklamy z osobą dorosłą
9. Czy uważa Pani/Pan, że twórcy reklam manipulują odbiorcami poprzez wykorzystanie wizerunku dziecka?
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
zdecydowanie nie
10. Gdyby miał/a Pani/Pan taką możliwość, czy chciał/a by Pani/Pan, aby Pani/Pana dziecko wystąpiło w reklamie?
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
zdecydowanie nie
11. Czy uważa Pani/Pan, ze wykorzystanie wizerunku dzieci w polityce jest słuszne?
zdecydowanie tak
raczej tak
nie interesuje mnie to
raczej nie
zdecydowanie nie
12. Co sądzi Pani/Pan o kampanii wyborczej, w której biorą udział dzieci?
(proszę zaznaczyć max. 3 odpowiedzi)
jest oburzająca
jest kontrowersyjna
jest zabawna
jest interesująca
jest niegodna zaufania
nie rozumiem po co wykorzystywać wizerunek dziecka w kampanii wyborczej
to nie ma znaczenia
inne


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .