Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

System motywacyjny z zarządzaniu zasobami ludzkimi

1. 1. Jakie czynniki są dla Pani/Pana najważniejsze w pracy?
( proszę wybrać max 3 odpowiedzi)
Satysfakcja z wykonywanej pracy
Wysokość wynagrodzenia
Możliwość samorealizacji i rozwoju kariery
Stałość zatrudnienia
Pakiety socjalne
Wizerunek firmy na rynku pracy
Atmosfera w miejscu pracy
2. Co było by dla Pani/Pana motywatorem do podniesienia jakości pracy
( proszę wybrać max 3 odpowiedzi)
Wyższe zarobki
Premia
Dodatki ( telefon, laptop, samochód służbowy)
Awans
Podnoszenie kwalifikacji, dofinansowanie studiów, szkolenia
Zagrożenie utratą pracy
Jasno określone cele
Sprawiedliwe traktowanie
Uznanie ze strony przełożonych
Dobra atmosfera
Spotkania, wyjazdy integracyjne
Bony, karnety
3. Jakie czynniki demotywują Panią/Pana w obecnej pracy?
Zbyt niskie wynagrodzenie
Niepewność zatrudnienia
Brak możliwości rozwoju
Brak awansu
Rywalizacja w miejscu pracy
Brak pozytywnej atmosfery
Stres
Brak zaufania do przełożonych
Brak premii
Zbyt duży zakres obowiązków
4. Jak ocenia Pan(i) atmosferę w pracy?
Bardzo dobrze
Dobrze
Źle
Trudno powiedzieć
5. Czy jest Pan(i) motywowany(a) do pracy przez przełożonego?
Tak
Nie
Nie wiem
6. Czy firma ma jasno określony system motywacyjny ?
Tak
Nie
Nie wiem
7. Jak ocenia Pan(i) relacje ze swoim przełożonym
Bardzo dobre
Dobre
Złe
Bardzo złe
Trudno powiedzieć
8. Jak oceniłby Pan/Pani swoje relacje ze współpracownikami?
Bardzo dobre
Dobre
Złe
Bardzo złe
Trudno powiedzieć
9. Czy uważa Pani/Pan, że praca poszczególnych pracowników jest oceniana obiektywnie i sprawiedliwie?
Tak
Nie
Nie wiem
10. Czy zasady dotyczące awansu w Pani/Pana firmie są jasne i ogólnodostępne?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
11. Czy awans w Pani/Pana firmie wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia pieniężnego
Tak
Nie
Nie wiem
12. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze swojej pracy ?
Tak
Nie
Nie wiem
13. Gdyby miał(a) Pan(i) możliwość zmiany pracy to ?
podjął/podjęła bym decyzje bez wahania
wymagałoby to zastanowienia
nie zmienił(a)bym pracy na inną
14. Czy w firmie istnieje możliwość awansu?
Tak
Nie
tylko dla niektórych
trudno powiedzieć
15. . Jakie spośród wymienionych motywatorów są stosowane w Pani/Pana firmie (proszę wybrać tak lub nie)
Możesz udzielić jednej odpowiedzi w wierszu
TakNie
Premie
Rozliczanie na podstawie osiąganych wyników
Świadczenia socjalne ze strony pracodawcy
Poczucie bezpieczeństwa finansowego
Pewność i stabilność zatrudnienia
Podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia, coaching i studia
Skomponowanie indywidualnego zakresu obowiązków
Urozmaicenie zadań, zróżnicowane obowiązki zawodowe
Możliwość rozwoju zawodowego w firmie zgodnego z moimi oczekiwaniami
Jasno określone cele i zadania zawodowe
Otrzymywanie zadań zgodnie z moimi kompetencjami zawodowymi
Możliwość wpływania na kluczowe decyzje firmy
Udział/współautorstwo w planowaniu celów i zadań
Przyjazna atmosfera
Możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi
Zainteresowanie pracodawcy moimi sprawami pozazawodowymi
Publiczne wyrażanie uznania dla mojej pracy przez współpracowników i przełożonych
Partnerskie traktowanie przez współpracowników i przełożonych
Współzawodnictwo w zespole pracowników
Prestiżowy tytuł zajmowanego stanowiska
Publicznie dostępny ranking najlepszych pracowników
Spotkania grupowe i wyjazdy integracyjne
Nienormowany, swobodny czas pracy
TakNie
Wysoki standard stanowiska pracy: wygodne biuro, nowoczesny sprzęt itd.
16. Proszę wybrać elementy wynagrodzenia, które chciał(a)by Pan(i) otrzymywać
Zaznacz maksymalnie 3 odpowiedzi
Bony towarowe
Szkolenia zawodowe
Szkolenia językowe
Szkolenia wybierane według własnego uznania
Dodatkowa opieka medyczna
Dopłaty do studiów
Dodatkowe dni wolne
Dodatkowe ubezpieczenie
Dopłaty do mieszkania
Dopłaty do wypoczynku
Subsydiowane posiłki
Prywatna emerytura
Darmowe lub zniżkowe wejścia do obiektów rekreacyjno-sportowych
Preferencyjne pożyczki pieniężne
Zniżki w wybranych sklepach
Akcje lub opcje na akcje
Zniżki w wybranych restauracjach
Dopłaty do wypoczynku dziecka
Dopłaty do kształcenia dziecka
Zdrowie i uroda (np. kosmetyczka, fryzjer)
Bilety do kin i teatrów oraz na imprezy sportowe i kulturalne
Ryczałt na paliwo
Zniżki na produkty firmy
17. Od czego zależy uzyskanie przez Pana/Panią nagrody w firmie?
od zaangażowania w pracę
od osiągniętych wyników
od jakości pracy
od stosunku przełożonego do pracownika
od zbiegu okoliczności
w firmie nie są przyznawane nagrody
18. Czy w Pan(a)i miejscu pracy stosowane są kary ( nagany i inne) ?
Tak
Nie
Nie wiem
19. Jaki efekt przynosi stosowanie kar według Pan(i)a w miejscu pracy?
Pozytywny
Negatywny
Trudno powiedzieć
20. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
21. Proszę określić swój wiek:
18-25
25-30
31-40
Powyżej 40
22. Proszę określić wielkość miejsca zamieszkania
Wieś
miasto do 30 tys. mieszkańców
miasto do 31-50 tys. mieszkańców
miasto powyżej 51-100 tys. mieszkańców
miasto powyżej 100 tys. mieszkańców
23. Proszę określić poziom wykształcenia:
podstawowe
gimnazjalne
zasadnicze zawodowe
średnie
niepełne wyższe
wyższe
24. Staż pracy:
do 2 lat
3-5 lata
6-10 lat
Powyżej 10 lat
25. Zajmowane stanowisko:
specjalista
pracownik fizyczny
pracownik szeregowy
menedżer, kierownik
dyrektor
26. Jakiej wysokości wynagrodzenie brutto Pan/i otrzymuje?
Do 2000 zł
2001 – 3000 zł
3001 – 4000 zł
Powyżej 4000 zł
27. Czy jest Pan(i) zadowolon(y)a z obecnego wynagrodzenia?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .