Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie przejawów Społecznej Odpowiedzialności Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu wśród pracowników

1. Z czym kojarzy się Panu/Pani społeczna odpowiedzialność organizacji?
Proszę wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
Z działalnością charytatywną
Z działalnością na rzecz społeczności lokalnej
Z zaspokajaniem potrzeb grup interesu np. klientów, pracowników, dostawców
Z etycznym prowadzeniem firmy
Z chwilową modą w zarządzaniu
Nie mam zdania
2. Czy według Pana/Pani policjanta powinny cechować szczególne predyspozycje etyczno-moralne?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
3. Czy według Pana/Pani policja w swojej działalności wykorzystuje kodeks postępowania etycznego?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
4. Czy w ostatnim roku uczestniczył(a) Pan/Pani w szkoleniach, kursach, wykładach lub spotkaniach o tematyce etycznej?
Tak
Nie
5. Czy uważa Pan/Pani, że Policja posiada jasne i czytelne kryteria wynagradzania funkcjonariuszy i pracowników cywilnych?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
6. Czy Pana zdaniem Policja gwarantuje policjantom i pracownikom cywilnym satysfakcjonujące wynagrodzenia?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
7. Czy Policja dba o należyte wyszkolenie i wykształcenie policjantów i pracowników cywilnych?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
8. Czy spotkał(a) się Pan/Pani z formami niefinansowego nagradzania właściwych zachowań i postaw etycznych policjantów?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
9. Czy uważa się Pan/Pani za policjanta chętnego i zdeterminowanego w niesieniu pomocy innym?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
10. Czy według Pana/Pani Policja jest wyposażona w nowoczesny sprzęt zapewniający bezpieczeństwo posługującym się, osobom postronnym oraz środowisku naturalnemu?
Tak
Nie
11. Jak ocenia Pan/Pani zasadność stosowania przez Komendę Powiatową Policji w Bolesławcu programów prewencyjnych (np. Komisarz Lew w moim przedszkolu, Twoje życie Twój wybór, ABC Bezpiecznego Seniora)
Zasadne
Niezasadne
Trudno powiedzieć
12. Czy prowadzone przez Policję programy prewencyjne spotykają się z zainteresowaniem ze strony społeczeństwa?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
13. Czy Pana/Pani zdaniem mieszkańcy Bolesławca mogą czuć się bezpiecznie w swoim mieście?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .