Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
<p>Szanowni Państwo, poniższa ankieta ma na celu zbadanie wśród studentów Politechniki Białostockiej opinii na temat e-learningu i platformy e-learningowej Politechniki Białostockiej. E-learning jest to metoda nauczania na odległość, gdy nauczyciele i uczniowie są od siebie oddaleni i nie znajdują się w tym samym miejscu. Do przekazywania treści dydaktycznych i informacji wykorzystywane są komputer bądź urządzenia mobilne. Zalicza się do niego zarówno platformy uczelni wyższych, jak i ogólnodostępne, komercyjne platformy. Uzyskane wyniki posłużą do napisania pracy magisterskiej. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie maksymalnie 10 minut. Dziękuję za pomoc!<br></p>

Studenci kopia

* 1. Jakie są według Ciebie najważniejsze zalety e-learningu?
Wybierz maksymalnie 3 odpowiedzi.
Elastyczność miejsca nauki
Elastyczność czasu nauki
Indywidualizacja nauki poprzez dostosowanie intensywności i tempa
Brak konieczności osobistego spotykania się z wykładowcą
Brak konieczności osobistego spotykania się z innymi studentami
Oszczędność czasu i pieniędzy związana z dojazdami
Inne, jakie?
* 2. Jakie są według Ciebie najważniejsze wady e-learningu?
Wybierz maksymalnie 3 odpowiedzi.
Niska wiarygodność (podszywanie się pod twórcę kursu przez osoby trzecie)
Czasochłonność analizy materiałów multimedialnych
Separacja nauczyciela od grupy
Brak integracji z innymi studentami
Rozpraszające cechy Internetu
Nieintuicyjność platform
Ograniczona liczba przedmiotów do nauki (brak możliwości wykładania niektórych przedmiotów w formie elektronicznej, np. zajęć laboratoryjnych)
Inne, jakie?
* 3. Odnieś się do następujących problemów, które mogą wystąpić podczas prowadzenia zajęć e-learningowych:
Całkowicie nie zgadzam sięRaczej się nie zgadzamNie mam zdaniaRaczej się zgadzamZdecydowanie się zgadzam
Będę musiał/-a poświecić więcej czasu na naukę niż w przypadku tradycyjnego nauczania
Problemy techniczne, które mogą wystąpić podczas korzystania z platformy e-learningowej negatywnie wpłyną na uzyskiwane przeze mnie wyniki.
Ktoś może podszyć się pode mnie i zepsuć moją dotychczasową pracę.
Platforma e-learningowa może być zbyt trudno do opanowania.
Prowadzenie zajęć bez nadzoru wykładowcy zachęca do nieuczciwych zachowań.
Mogą wystąpić problemy ze zrozumieniem treści i rozwiązaniem zadań z powodu niewystarczającego kontaktu z prowadzącym
* 4. Odnieś się do następujących stwierdzeń:
Całkowicie się nie zgadzamRaczej się nie zgadzamNie mam zdaniaRaczej się zgadzamCałkowicie się zgadzam
Komunikacja z wykładowcą za pomocą e-maili jest łatwiejsza w porównaniu z tradycyjnymi konsultacjami.
E-learning powinien być używany tylko do kursów informatycznych.
Kontakt „twarzą w twarz” z wykładowcami podczas zajęć jest bardzo ważny.
Ucząc się indywidualnie, bardzo często korzystam z komputera.
W obszarze moich studiów e-learning nie jest potrzebny.
Preferuję tradycyjny sposób nauczania od e-learningu.
Oglądanie filmów edukacyjnych podczas zajęć sprawia, że tracę zainteresowanie zajęciami.
* 5. Jakie są najważniejsze cechy/funkcje, które powinna posiadać platforma e-learningowa?
Intuicyjny interfejs
Dostępność zarówno na komputerach osobistych, jak i urządzeniach przenośnych
Przystępność kursów (łatwy do zrozumienia język)
Interesujący sposób przedstawienia materiałów dydaktycznych
Bezpłatne użytkowanie
Duża liczba kursów
Inne, jakie?
* 6. Czy korzystałeś z platform e-learningowych?
Tak
Nie
* - Pytanie obowiązkowe


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .