Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Polityka Bezpieczeństwa

1. Uzupełnij poniższe dane
Imię i nazwisko
Numer placówki
* 2. Co należy zrobić jeśli w trakcie rozmowy z placówką partnerską (buddy store) podczas ich otwierania nagle połączenie telefoniczne zostanie przerwane?
Należy poczekać na telefon lub, jeżeli nikt nie dzwoni, ponowić próbę połączenia. W przypadku dalszego braku kontaktu należy zawiadomić Dyrektora Regionalnego.
Należy poczekać na telefon lub, jeżeli nikt nie dzwoni, ponowić próbę połączenia. W przypadku dalszego braku kontaktu należy użyć alarmu mobilnego i wezwać Solid.
Należy niezwłocznie zawiadomić Policję
Należy odczekać kilka godzin, Jeżeli do końca dnia pracy nie uda się nawiązać ponownie połączenia z buddy store, należy powiadomić o tym fakcie Dyrektora Regionalnego.
* 3. W jakiej odległości od placówki osoba otwierająca placówkę powinna nawiązać połączenie z buddy store?
Tuż po wyjściu z domu
Co najmniej 150 metrów
Co najmniej 100 metrów
Będąc już przy wejściu do placówki
Żadna z powyższych
* 4. Które z poniższych osób mogą wchodzić do placówki bez konieczności uzyskania autoryzacji Dyrektora Regionalnego?
a) Członkowie Zarządu Spółki
b) Audytorzy DFG
c) Kontrolerzy Optima Sp. z o.o.
d) odpowiedzi a, b, c są prawidłowe
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa, każda osoba wchodząca do placówki musi uzyskać autoryzację Dyrektora Regionalnego
* 5. Opisz w kilku krokach jak należy zachować się w sytuacji, gdy w strefie Klienta znajduje się podejrzana paczka, mogąca być bombą?
* 6. Opisz w kilku krokach jak należy się zachować w sytuacji napadu podczas zamykania placówki


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .