Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

mieszkańcy Tykocin

* 1. 1. Proszę określić stopień istotności podanych walorów turystycznych gminy Tykocin, w tym celu proszę uszeregować ("pierwszy" – najbardziej istotny, "ostatni" - najmniej istotny).
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   Budownictwo ludowe
 •   Zabytki historyczne
 •   Miejsca sakralne
 •   Zbiorowiska leśne
 •   Obszary chronione (parki, rezerwaty)
 •   Wydarzenia historyczne
 •   Imprezy kulturowe
 •   Obiekty kulturalne
 •   Kuchnia regionalna
 •   Ukształtowanie terenu
 •   Rzeka Narew
 •   Świat zwierząt
 •   Krajobraz
 •   Pomniki
 •   Szlaki turystyczne
* 2. 2. Proszę ocenić atrakcyjność turystyczną podanych walorów gminy Tykocin w skali:
0 – nieatrakcyjne,
1 – mało atrakcyjne,
2 – średnio atrakcyjne,
3 – atrakcyjne,
4 – bardzo atrakcyjne.
01234
1. Duży Rynek w Tykocinie
2. Mały Rynek w Tykocinie
3. Kościół pw. Świętej Trójcy
4. Zespół Klasztorny Misjonarzy
5. Synagoga Duża
6. Synagoga Mała
7. Alumnat Wojskowy
8. Ruiny Zamku i pozostałości fortyfikacji ziemnych w Tykocinie
9. Pomnik Orła Białego
10. Tablica Markusa Zamenhofa
11. Pozostałości zespołu dworskiego Glogerów (Jeżewo Stare)
12. Park Dworski (Stelmachowo)
13. Most na rzece Narwi
14. Drewniane Domy w Tykocinie z początków XXw.
15. Kiermusy – miejscowość
16. Obszary Natura 2000
17. Część Biebrzańskiego Parku Narodowego
18. Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi”
19. Rzeka Narew
01234
20. Szlaki rowerowe
21. Szlaki kajakowe
22. Szlaki piesze
23. Rekonstrukcja bitwy Zdobycie Tykocina
24. Tradycyjne dania regionalne kuchni żydowskiej
25. Dwór Pętowo – Europejska Wieś Bociania
26. Biesiada Miodowa
27. Cmentarz Żydowski
* 3. 3. Proszę zaznaczyć negatywny lub pozytywny aspekt obszaru gminy Tykocin pod względem turystycznym.
Negatywny aspektPozytywny aspekt
dojazd do gminy
środowisko przyrodnicze
zabytki
nastawienie mieszkańców do przyjezdnych
zagospodarowanie turystyczne
ilość szlaków turystycznych
baza noclegowa
baza gastronomiczna
jakość informacji turystycznej
dostępność do urządzeń sportowo-rekreacyjnych
oznakowanie atrakcji turystycznych
zagospodarowanie szlaków turystycznych
ceny usług turystycznych
ceny w sklepach
liczba imprez turystycznych
warunki do rozwoju różnych form turystyki kwalifikowanej
parkingi
liczba atrakcji
zatłoczenie (jeśli jego brak - pozytywny aspekt)
cisza, spokój (jeśli brak ciszy - negatywny aspekt)
obecność dróg rowerowych
jakość usług przewodnickich


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .