Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta

1. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek:
do 18 lat
19 – 25 lat
26 – 40 lat
41 – 60 lat
61 lat i więcej
3. Miejsce zamieszkania:
wieś
miasto do 30 tys. mieszkańców
miasto do 100 tys. mieszkańców
miasto powyżej 100 tys. Mieszkańców
4. Wykształcenie:
podstawowe
zasadnicze zawodowe
średnie
wyższe
5. Aktywność zawodowa:
uczeń/uczennica
uczeń/uczennica aktywny/a zadwodowo
student/ka
student/ka aktywny/a zawodowo
aktywny zawodowo
emeryt/ka, rencista/ka
emeryt/ka, rencista/ka aktywny/a zawodowo
niepracujący/a
6. Jaka forma turystyki zimowej odpowiada Pani/Panu najbardziej ?
(max. 1 odpowiedź)
piesza
narciarska biegowa
narciarska zjazdowa ( po przygotowanych trasach narciarskich)
narciarska wysokogórska ( poza przygotowanymi trasami narciarskimi)
snowboard
inne, jakie ?
7. Jak długo uprawia Pan/i narciarstwo zjazdowe?
1 rok
2- 4 lata
5- 10 lat
powyżej 10 lat
8. Z kim najczęściej Pan/Pani jeździ na narty?
z rodziną
z przyjaciółmi
ze znajomym z klubu
samemu
z partnerem
9. Jak ocenia Pan/Pani swoje umiejętności narciarskie?
Początkujący
Średnio zaawansowany
Zaawansowany
Zawodowiec
10. Co kierowało Panem/nią przy wyborze Jaworzyny Krynickiej?
Atrakcyjność stoków
Wyciągi
Krajobraz
Opinie innnych narciarzy
Baza noclegowa
Baza gastronomiczna
Cena
Inne (podać co? )
11. Odległość miejsca zamieszkania od Krynicy?
0 - 50 km
50 - 100 km
100 - 250 km
250 - 500 km
500 km i więcej
12. Kiedy ostatnio był/a Pan/i w Krynicy na nartach?
W tym sezonie
Rok temu
2-3 lata temu
4 i więcej
Jestem tu 1 raz
13. Czy wypożyczał/a Pan/Pani sprzęt narciarski na miejscu?
tak
nie
14. Jaki rodzaj tras narciarskich Pan/i preferuje?
Zielone (bardzo łatwe)
Niebieskie (łatwe)
Czerwone (trudne)
Czarne (bardzo trudne)
Nie dotyczy
15. Jak ocenia Pan/Pani przygotowanie tras narciarskich w Krynicy ?
1 - bardzo źle
2 - źle
3 - średnio
4 - dobrze
5 - bardzo dobrze
16. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani zagospodarowanie oraz infrastrukturę narciarską Jaworzyny Krynickiej?
Bardzo dobreDobreŚrednieSłabeBardzo słabeNie dotyczy
Zagospodarowanie
Infrastruktura
17. Jakie są Pana/Pani zdaniem największe bariery rozwoju stacji narciarskich w Krynicy ?
(max. 3 odpowiedzi)
dojazd do ośrodka narciarskiego
brak wygody i przepustowość wyciągów
słaba kultura obsługi w ośrodku/miejscowości narciarskim
brak atrakcji dla dzieci po nartach (sanki, kuligi, place zabaw)
problem ekoterroryzmu, blokowanie inwestycji - konieczność ustawy w tej sprawie
wysokie ceny
stosunek cen do jakości
brak ujednoliconego systemu karnetowego
inne, jakie ?
18. Skąd zdobył/a Pan/Pani informacje o warunkach narciarskich w Krynicy?
(max. 2 odpowiedzi)
radio
telewizja
prasa
internet
znajomi
19. Jak ocenia Pan/Pani bazę turystyczną w Krynicy ?
1 – bardzo źle
2 – źle
3 - ani źle, ani dobrze
4 - dobrze
5 - bardzo dobrze
20. Czy brał/a Pan/i udział w eventach, imprezach turystycznych organizowanych w Krynicy?
Tak
Nie
21. Jaki rodzaj imprezy turystycznej Pan/i preferuje?
Zawody narciarskie
Narty biegowe
Psie zaprzęgi
Skutery śnieżne
Team-building
Atrakcje na lodowisku: rozgrywki hokeja, zawody curlingowe
Imprezy wieczorne: kuligi, biesiady góralskie
22. Czy uważa Pan/Pani Krynice za miejsce atrakcyjne turystycznie ?

Tak
Nie
23. Czy wybrałby/aby sie Pan/i ponownie na narty do Krynicy?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance