Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Polityka energetyczna

* 1. Czy wie Pan/i czym jest bezpieczeństwo energetyczne?
!Wskazówka: możliwa tylko jedna odpowiedź.
Tak
Nie
* 2. Które z wymienionych rodzajów bezpieczeństwa uważa Pan/Pani za najważniejsze dla kraju?
!Wskazówka: możliwe max. 3 odpowiedzi.
bezpieczeństwo militarne
bezpieczeństwo ekonomiczne
bezpieczeństwo energetyczne
bezpieczeństwo ekologiczne
bezpieczeństwo socjalne
bezpieczeństwo publiczne
bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
bezpieczeństwo kulturowe
* 3. Czy zgadza się Pan/i, że Polska jest krajem bezpiecznym energetycznie?
!Wskazówka: możliwa tylko jedna odpowiedź.
tak
nie
trudno powiedzieć
* 4. Jak postrzega Pan/i zagrożenia związane z energetyką w skali kraju?
!Wskazówka: możliwa tylko jedna odpowiedź.
zdecydowanie duże
raczej duże
ani duże, ani małe
raczej małe
zdecydowanie małe
* 5. Które z wymienionych zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego uważa Pan/i za największe?
!Wskazówka: możliwa tylko jedna odpowiedź.
międzynarodowe napięcia polityczne (konflikty dyplomatyczne)
wewnętrzne napięcia polityczne (np. protesty związków zawodowych, konflikty między partiami politycznymi)
wyczerpywanie się surowców energetycznych
protesty organizacji proekologicznych
wadliwe prawo
niekorzystne otoczenie ekonomiczne i problemy finansowe firm energetycznych
* 6. Skąd czerpie Pan/i informacje na temat bezpieczeństwa energetycznego?
!Wskazówka: możliwe max. 3 odpowiedzi.
telewizja
radio
prasa
internet
literatura fachowa, w tym specjalistyczne strony internetowe
rozmowy ze znajomymi
* 7. Które z wymienionych źródeł wiedzy o bezpieczeństwie energetyczny uważa Pan/i za najbardziej wiarygodne?
!Wskazówka: możliwa tylko jedna odpowiedź.
wypowiedzi polityków partii rządzącej
wypowiedzi polityków opozycji
telewizja, radio, prasa
internet
literatura fachowa, w tym specjalistyczne strony internetowe
rozmowy ze znajomymi
* 8. Kto według Pana/i ma największy wpływ na zapewnienie dostaw energii elektrycznej do mieszkań i domów?
!Wskazówka: możliwa tylko jedna odpowiedź.
samorząd
rząd
Unia Europejska
operator energii (firma dostarczająca)
producent energii (firma produkująca energię)
* 9. Czy zgodził/a by się Pan/i na budowę elektrowni jądrowej w Polsce?
!Wskazówka: możliwa tylko jedna odpowiedź.
tak
nie
trudno powiedzieć
* 10. Czy zgodził/a by się Pan/i na budowę elektrowni jądrowej w odległości do 50km od swojego miejsca zamieszkania?
!Wskazówka: możliwa tylko jedna odpowiedź.
tak
nie
trudno powiedzieć
* 11. Czy w Polsce istnieje dokument rządowy precyzujący strategię bezpieczeństwa energetycznego?
!Wskazówka: możliwa tylko jedna odpowiedź.
tak
nie
nie wiem
trudno powiedzieć
* 12. Inwestycje państwowe w który spośród wymienionych rodzajów elektrowni powinny być realizowane priorytetowo?
!Wskazówka: możliwa tylko jedna odpowiedź.
elektrownie węglowe
elektrownie gazowe
elektrownie jądrowe
elektrownie słoneczne
elektrownie wiatrowe
elektrownie wodne
elektrownie geotermiczne
* 13. Czy słyszał/a Pan/i o pomyśle utworzenia Unii Energetycznej?
!Wskazówka: możliwa tylko jedna odpowiedź.
tak
nie
trudno powiedzieć
* 14. Czy wie Pan/i na jakich założeniach opiera się projekt Unii Energetycznej?
!Wskazówka: możliwa tylko jedna odpowiedź.
tak
nie
trudno powiedzieć
* 15. Czy uważa Pan/i, że Unia Energetyczna realnie zwiększy poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski?
!Wskazówka: możliwa tylko jedna odpowiedź.
tak
nie
nie wiem
trudno powiedzieć
* 16. Czy uważa Pan/i, że kraje Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) powinny ze sobą współpracować w zakresie zapewniania bezpieczeństwa energetycznego?
!Wskazówka: możliwa tylko jedna odpowiedź.
tak
nie
trudno powiedzieć


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .