Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Diagnoza potrzeb organizacji wspierających w woj. podlaskim

Drodzy
Przygotowujemy się do złożenia projektu do FIO, którego celem będzie wzmocnienie potencjału lokalnych organizacji wspierających z terenu województwa podlaskiego. Chcemy w związku z tym rozpoznać Wasze potrzeby i oczekiwania. Będziemy wdzięczni za uzupełnienie ankiety. W razie pytań proszę o kontakt: Agnieszka Olender 691 130 005
1. Nazwa organizacji (powiat)
2. Czy Wasza organizacja wspiera inne organizacje?
tak
nie
3. W jaki sposób wasza organizacja wspiera inne organizacje? (wypełnić tylko jeśli w pytaniu 3 odpowiedź była twierdząca)
doradztwo
szkolenia
organizacja imprez ogólnosektorowych
rzecznictwo
kanał informacji (informujemy, przekazujemy informacje)
4. Jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje wasza organizacja, aby zwiększyć swój potencjał, działać zgodnie ze standardami usług wspierających lokalne organizacje pozarządowe

Doradztwo stałe
Doradztwo doraźne
Szkolenia/ warsztaty
5. Rozwoju jakich kompetencji wymagają członkowie waszej organizacji?
6. Czy w waszym powiecie istnieje jakaś stała forma współpracy organizacji pozarządowych ( forum, sieć, federacja, itp.) - jeśli tak jaka?
7. Czy organizowane było w Waszym powiecie Forum Organizacji Pozarządowych? jeśli tak to kiedy?
8. Jeśli w Waszym powiecie miałoby być organizowane forum organizacji pozarządowych, jakim zagadnieniom/aktywnościom powinno być poświęcone?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .