Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Postawy wobec produktów zagranicznych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego kwestionariusza, który jest narzędziem badawczym w części empirycznej pracy magisterskiej pt. ,,Postawy polskich konsumentów wobec produktów zagranicznych”. Celem badania jest poznanie opinii oraz postaw polskich konsumentów wobec produktów pochodzenia zagranicznego. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie celom naukowym.
* 1. Produkty jakiego pochodzenia Pan/i preferuje?
zdecydowanie krajowe
zdecydowanie zagraniczne
zarówno krajowe jak i zagraniczne
pochodzenie produktów nie ma znaczenia
* 2. Które z wymienionych poniżej kryteriów ma dla Pana/i szczególne znaczenie przy wyborze określonego produktu? ( proszę zaznaczyć maksymalnie 3 kryteria)
cena
jakość
kraj pochodzenia produktu
marka
dostępność
opinie innych konsumentów na temat produktu
* 3. Według Pana/i opinii produktem zagranicznym może być produkt: (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 kryteria)
wyprodukowany za granicą z zagranicznych surowców i podzespołów
wyprodukowany za granicą, lecz przy użyciu krajowych surowców i podzespołów
wyprodukowany w kraju przy użyciu zagranicznych surowców i podzespołów
wyprodukowany przez zagraniczną firmę i opatrzony zagraniczną marką
wyprodukowany przez krajową firmę i opatrzony zagraniczną marką
wytworzony w zagranicznych przedsiębiorstwach i oznaczony krajową marką
wytworzony w krajowych przedsiębiorstwach na licencji firm zagranicznych
* 4. Według Pana/i opinii produkt pochodzenia zagranicznego cechuje (skala 1-5, 1 najniższa, 5-najwyższa)
12345
jakość
cena
ekologiczność
luksus, prestiż
innowacyjność
oryginalność
* 5. Niżej podano kilka stwierdzeń związanych z produktami zagranicznymi. Proszę wyrazić swoją opinię poprzez wstawienie znaku ,,X” w odpowiednie miejsce przy każdym stwierdzeniu.
całkowicie się zgadzamraczej się zgadzamnie mam zdaniaraczej się nie zgadzamzupełnie się nie zgadzam
Produkty zagraniczne zapewniają wyższy poziom zaspokojenia określonej potrzeby
Produkty zagraniczne są gwarantem najwyższej jakości
Polacy powinni częściej kupować produkty pochodzenia zagranicznego
Kupowanie zagranicznych produktów jest nie patriotyczne
* 6. Proszę podać trzy ulubione marki zagraniczne.
* 7. Które z poniższych grup asortymentowych produktów preferuje Pan/i za zagraniczne, a które za krajowe? Proszę wstawić znak ,,X” w odpowiednie miejsce w tabeli.
zagranicznekrajowetrudno powiedzieć
żywność
sprzęt AGD/ RTV
kosmetyki
odzież
samochody
alkohol
* 8. Na podstawie zebranego przez Pana/ą doświadczenia proszę określić swój ogólny stosunek do produktów pochodzenia zagranicznego.
zdecydowanie pozytywny
raczej pozytywny
obojętny
raczej negatywny
zdecydowanie negatywny
* 9. Płeć?
kobieta
mężczyzna
* 10. Wykształcenie?
podstawowe
gimnazjalne
średnie
wyższe
* 11. Wiek ?
18-25
26-35
36-45
46 i więcej
* 12. Aktywność zawodowa?
pracujący
uczący się/ studiujący
bezrobotny
emeryt/ rencista
Serdecznie dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance