Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie warunków pracy

1. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
2. Jak długo pracuje Pan/Pani w firmie?
1 - 5 miesięcy
6 miesięcy lub dłużej
3. Jak ocenia Pan/Pani 9 godzinny dzień pracy w miesiącach październik- listopad?
Akceptuję 9 godzinny dzień pracy, jeżeli ostatnia godzina będzie płatna o 50% więcej
Nie akceptuję 9 godzinnego dnia pracy, nawet jeśli za ostatnią godzinę przysługiwać będzie dopłata
4. Jak ocenia Pan/Pani pracujące soboty?
Rozumiem, że praca w sobotę jest czasem konieczna. Pojawiają się one stosunkowo rzadko.
Rozumiem, że praca w sobotę jest czasem konieczna. Pojawiają się one jednak zbyt często.
Uważam, że nie powinno ich być wcale.
5. Jak ocenia Pan/Pani relacje ze współpracownikami:
Relacje są przyjacielskie, czuję się szanowany.
Relacje są złe, pracownicy są skonfliktowani.
Relacje nie są bliskie, ale pracownicy okazują sobie szacunek.
6. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś przemocy ze strony kolegi/koleżanki z pracy?
Tak, przemocy psychicznej
Tak, przemocy fizycznej
Tak, przemocy seksualnej
Nie
7. Czy kiedykolwiek koledzy/koleżanki sugerowali Ci byś pracował mniej wydajnie?
Tak
Nie
8. Proszę zaznaczyć punkty które najlepiej opisują relacje z bezpośrednim przełożonym. Można zaznaczyć kilka podpunktów.
Kierownik stara się pozytywnie motywować zespół.
Kierownik odnosi się do pracowników z szacunkiem.
Kierownik jest wymagający na miarę możliwości pracowników.
Kierownik ma dobre relacje z pracownikami.
Kierownik nie ma dobrych relacji z pracownikami.
Kierownik odnosi się do pracowników bez szacunku.
Mając innego przełożonego lepiej wykonywałbym swoją pracę.
9. Czy uważasz, że pod względem wynagrodzeń kobiety są traktowane w firmie na równi z mężczyznami?
Tak
Nie
10. Czy uważa Pan/Pani, że kobiety są traktowane w firmie gorzej niż mężczyźni? Jeśli tak, proszę krótko uzasadnić.
Tak, kobiety są traktowane gorzej niż mężczyźni
Nie, kobiety i mężczyźni traktowani są tak samo.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .