Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta wstępna - projekt "MPTW II - Mazowiecki Program Transferu Wiedzy II"

* 1. Proszę zaznaczyć płeć.
Kobieta Mężczyzna
* 2. Jaki jest zakres Pana/Pani wiedzy w aspekcie uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej?
mała mała + średnia średnia + duża
* 3. Jaki jest zakres Pana/Pani wiedzy w aspekcie pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej?
mała mała+ średnia średnia+ duża
* 4. Jaki jest zakres Pana/Pani wiedzy w aspekcie tworzenia biznesplanów przyszłego przedsiębiorstwa?
mała mała+ średnia średnia+ duża
* 5. Jaki jest zakres Pana/Pani wiedzy w aspekcie własności intelektualnej i prawnej?
mała mała+ średnia średnia + duża
* 6. Jaka jest Pana/Pani wiedza w zakresie innowacyjności i konkurencyjności prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/out?
mała mała+ średnia średnia + duża
* 7. Jak ocenia Pan/Pani przydatność proponowanych szkoleń w prowadzeniu przyszłej działalności gospodarczej?
mała mała + średnia średnia + duża


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance