Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+

SKP Super Księga Podatkowa

* 1. Proszę podać numer licencji swojego programu SKP:
* 2. Pierwsza instalacja programu SKP przebiegła:
bardzo łatwo
łatwo
neutralnie
trudno
bardzo trudno
* 3. Czy przy instalacji programu była potrzebna pomoc (np. informatyka)?
tak
nie
* 4. Czy poznawanie zasad obsługi programu SKP® jest:
bardzo łatwe
łatwe
neutralne
trudne
bardzo trudne
* 5. Jak ocenia Pan(i) zakres obsługi programu SKP®?
zdecydowanie wystarczający
raczej wystarczający
raczej niewystarczający
zdecydowanie niewystarczający
nie mam zdania
* 6. Z jakiego systemu operacyjnego Pan(i) korzysta?
Windows 2000
Windows Me
Windows Vista
Windows XP
Windows 7
Windows 8
* 7. Od jakiego czasu działa Pana(i) biuro?
krócej niż 1 rok
dłużej 1 rok, ale krócej niż 3 lata
dłużej niż 3 lata
* 8. Które elementy POMOCY dostępne w programie są/były pomocne przy poznawaniu zasad obsługi programu SKP?
podręcznik
film szkoleniowy
jak korzystać z pomocy
jak rozpocząć pracę w programie
porady specjalistyczne
pomoc kontekstowa
nie korzystam z żadnej z powyższych opcji
* 9. Jakie powody zdecydowały o udziale w Projekcie?
chęć zmiany obecnego oprogramowania
ciekawość
szukam oprogramowania do nowego biura
możliwość bezpłatnego poznania i korzystania z programu
10. Inne uwagi:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance