Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie: Stan obecny i perspektywy rozwoju transportu trolejbusowego w miastach.

* 1. Nazwa przedsiębiorstwa
* 2. Proszę podać liczbę pracowników
Ogółem zatrudnionych w przedsiębiorstwie
Technicznych, zatrudnionych w celu obsługi sieci trakcyjnej
* 3. Kto jest właścicielem sieci trakcyjnej na której eksploatowane są Państwa trolejbusy
Operator
Inne przedsiębiorstwo
Jednostka administracji publicznej
* 4. Proszę podać liczbę pojazdów transportu miejskiego w Państwa przedsiębiorstwie
Trolejbusy ogółem
w tym z napędem pomocniczym
Autobusy ogółem
w tym hybrydowe
elektryczne
Tramwaje
Metro
* 5. Proszę podać liczbę trolejbusów w Państwa przedsiębiorstwie z bateryjnym napędem pomocniczym
o zasięgu do 1km
o zasięgu powyżej 1km do 5km
o zasięgu powyżej 5km do 15km
o zasięgu powyżej 15km do 35km
o zasięgu powyżej 35km
* 6. Proszę podać liczbę trolejbusów w Państwa przedsiębiorstwie ze spalinowym zasilaniem pomocniczym
o zasięgu do 1km
o zasięgu powyżej 1km do 5km
o zasięgu powyżej 5km do 15km
o zasięgu powyżej 15km do 35km
o zasięgu powyżej 35km
* 7. Proszę podać liczbę trolejbusów w Państwa przedsiębiorstwie według kryterium długości
<12m
12m
15m
18m
>18m
* 8. Proszę podać średni wiek trolejbusów w Państwa przedsiębiorstwie
* 9. Proszę podać liczbę linii trolejbusowych obsługiwanych przez Państwa przedsiębiorstwo
* 10. Jaka jest łączna długość sieci trakcyjnej, na której eksploatowane są Państwa trolejbusy [km]?
* 11. Jaka jest łączna długość tras trolejbusowych obsługiwanych przez Państwa przedsiębiorstwo [km]?
* 12. Jaka jest łączna długość linii trolejbusowych obsługiwanych przez Państwa przedsiębiorstwo [km]?
* 13. Jaka jest wielkość całkowitej rocznej pracy eksploatacyjnej wykonywanej przez Państwa trolejbusy [wozokilometry]?
* 14. Jaka jest całkowita roczna wielkość pracy eksploatacyjnej wykonywanej regularnie (w ramach stałej obsługi) za pomocą napędu pomocniczego przez Państwa trolejbusy [wozokilometry]?
* 15. Ile regularnych linii trolejbusowych (w ramach stałej obsługi), na których eksploatowane są Państwa trolejbusy w całości bądź w części obsługiwanych jest za pomocą napędu pomocniczego?
* 16. Jaki jest udział transportu trolejbusowego w pracy eksploatacyjnej miejskiego transportu zbiorowego na obszarze Państwa funkcjonowania [%]
* 17. Ile płacicie Państwo za 1 MWh energii elektrycznej w walucie lokalnej?
Netto [bez podatku VAT]
Brutto [uwzględniając wszystkie podatki]
* 18. Jakie jest roczne zużycie energii elektrycznej na cele trakcyjne trolejbusów? [MWh]
* 19. Jaki jest udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym w Państwa przedsiębiorstwie [%]


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .