Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Jestem studentką I roku MU Turystyki krajoznawczej i kulturowej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Poniższa ankieta ma na celu zebranie materiałów do pracy magisterskiej. Ankieta jest całkowicie anonimowa.

Zainteresowania turystyczne młodzieży gimnajalnej i ponad gimnazjalnej uczniów szkół w Bydgoszczy

1. Czy wyjeżdżasz w celach turystycznych poza swoje miejsce zamieszkania ?
Tak
Nie
2. Jeżeli nie wyjeżdżasz na wyjazdy turystyczne to z jakich powodów?
Możliwość wybrania więcej niż jednej odpowiedzi.
Ekonomicznych
Brak zgody rodziców
Nadmiar obowiązków
Sytuacja rodzinna
Brak potrzeby podróżowania
Brak towarzystwa do podróży
Brak sprzętu
Inne
3. Ile razy w ciągu roku wyjeżdżasz w celach turystycznych ?
Wcale
Raz
Dwa
3 i więcej
4. Czy w ciągu roku wyjeżdżasz na dłuższe pobyty turystyczne?
Tak
Nie
5. Gdzie najczęściej wyjeżdżasz na długi pobyt turystyczny? Proszę o podanie miejsca wyjazdu.
6. Czy jest jakieś miejsce w kraju lub zagranicą które chciałbyś/chciałabyś zobaczyć i zwiedzić? Jeżeli tak to jakie i dlaczego ?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance