Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Pracownik HelpDesk

Odpowiedz na pytania zgodnie z prawdą. Nie rób sobie jaj, nie żartuj (chyba, że w pytaniu będzie to specjalnie zaznaczone). Wyniki, jeżeli będzie taka okazja i potrzeba będą przedstawione komu trzeba.
A nawet Jak nie będą przedstawione, to przynajmniej wylejesz tu swoje żale i pochlebstwa :)

No to lecim...
* 1. Co najbardziej motywuje Cię do pracy?
Zaznacz jak kolejne elementy motywują Cię do pracy? Co ma dla Ciebie największe znaczenie?
Skala 0 - w ogóle nie jest to dla mnie ważne, 10 - jest to wg mnie najważniejszy element do bycia zmotywowanym pracownikiem
012345678910
wynagrodzenie
świadczenia pozapłacowe
plany rozwoju firmy
możliwości awansu
elastyczny czas pracy
ciekawe projekty
dobra sytuacja rynkowa firmy
możliwość pracy zdalnej
możliwość rozwoju zawodowego
dobra atmosfera w pracy
* 2. Oceń szczerze jak bardzo zgadzasz się odpowiedziami :)
Zaznacz jak bardzo zgadzasz się z danym zdaniem.
Skala 0 - bzdura, 10 - to zdanie jest w 100% prawdziwe.
012345678910
w pracy często biorę udział w ciekawych projektach
mam jaśnie sprecyzowane możliwości awansu
atmosfera w pracy jest wyśmienita
sytuacja rynkowa firmy jest bardzo dobra
mam wiele możliwości rozwoju zawodowego
posiadam możliwość pracy zdalnej
czas pracy jest elastyczny
jestem bardzo zadowolony ze swoich zarobków
moim zdaniem firma będzie się dynamicznie rozwijać
otrzymuję takie świadczenia pozapłacowe jakich oczekuję
* 3. Na jakich pozapłacowych gratyfikacjach najbardziej Ci zależy? (max 4 odpowiedzi)
fundusz oszczędnościowo-inwestycyjny
członkostwo w prywatnych klubach
szkolenia wybierane według własnego uznania
dofinansowanie nauki
kredyty preferencyjne
prywatna opieka medyczna
zajęcia sportowo-rekreacyjne (karty sportowe, karnety)
prywatna emerytura
wyjazdy integracyjne
prywatna szkoła/przedszkole dla dzieci
ubezpieczenie na życie/NNW
udziały/akcje firmy
możliwość pracy zdalnej