Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Pracownik HelpDesk

Odpowiedz na pytania zgodnie z prawdą. Nie rób sobie jaj, nie żartuj (chyba, że w pytaniu będzie to specjalnie zaznaczone). Wyniki, jeżeli będzie taka okazja i potrzeba będą przedstawione komu trzeba.
A nawet Jak nie będą przedstawione, to przynajmniej wylejesz tu swoje żale i pochlebstwa :)

No to lecim...
* 1. Co najbardziej motywuje Cię do pracy?
Zaznacz jak kolejne elementy motywują Cię do pracy? Co ma dla Ciebie największe znaczenie?
Skala 0 - w ogóle nie jest to dla mnie ważne, 10 - jest to wg mnie najważniejszy element do bycia zmotywowanym pracownikiem
012345678910
dobra sytuacja rynkowa firmy
ciekawe projekty
świadczenia pozapłacowe
możliwości awansu
wynagrodzenie
możliwość rozwoju zawodowego
elastyczny czas pracy
plany rozwoju firmy
możliwość pracy zdalnej
dobra atmosfera w pracy
* 2. Oceń szczerze jak bardzo zgadzasz się odpowiedziami :)
Zaznacz jak bardzo zgadzasz się z danym zdaniem.
Skala 0 - bzdura, 10 - to zdanie jest w 100% prawdziwe.
012345678910
jestem bardzo zadowolony ze swoich zarobków
mam wiele możliwości rozwoju zawodowego
w pracy często biorę udział w ciekawych projektach
atmosfera w pracy jest wyśmienita
sytuacja rynkowa firmy jest bardzo dobra
posiadam możliwość pracy zdalnej
mam jaśnie sprecyzowane możliwości awansu
czas pracy jest elastyczny
moim zdaniem firma będzie się dynamicznie rozwijać
otrzymuję takie świadczenia pozapłacowe jakich oczekuję
* 3. Na jakich pozapłacowych gratyfikacjach najbardziej Ci zależy? (max 4 odpowiedzi)
udziały/akcje firmy
ubezpieczenie na życie/NNW
prywatna opieka medyczna
kredyty preferencyjne
wyjazdy integracyjne
członkostwo w prywatnych klubach
szkolenia wybierane według własnego uznania
zajęcia sportowo-rekreacyjne (karty sportowe, karnety)
możliwość pracy zdalnej
fundusz oszczędnościowo-inwestycyjny
dofinansowanie nauki
prywatna emerytura
prywatna szkoła/przedszkole dla dzieci


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .