Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu 2016 - formularz Mentee

1. Jak ocenia Pani/Pan jakość Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu?
(proszę ocenić w skali 1-5):
12345
1 - bardzo niesatysfakcjonujący, 2 - niesatysfakcjonujący, 3 - zadowalający, 4 - dobry, 5 - znakomity
2. Proszę wymienić Pani/Pana zdaniem 3 najmocniejsze strony Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu
1
2
3
3. Jak ocenia Pani/Pan wartość poszczególnych elementów Programu (proszę ocenić w skali 1-5): 1 – bardzo niesatysfakcjonujący, 2 – niesatysfakcjonujący, 3 - średniosatysfakcjonujący, 4 – satysfakcjonujący, 5 – bardzo satysfakcjonujący
12345
Sesje indywidualne
Warsztaty merytoryczne
Sesje networkingowe
Koordynacja ze strony Fundacji (komunikacja, organizacja spotkań)
4. Jakie elementy Programu Mentoringowego zmieniłaby/łby Pani/Pan i w jaki sposób? Co w kolejnej edycji możemy zrobić lepiej?
5. Jak ocenia Pani/Pan współpracę z Mentorem - proszę ocenić w skali 1-5: 1 – bardzo niesatysfakcjonujący, 2 – niesatysfakcjonujący, 3 - średniosatysfakcjonujący, 4 – satysfakcjonujący, 5 – bardzo satysfakcjonujący

Przy ocenie poniżej 4 prosimy o komentarz – czego zabrakło?
12345
Dobór Mentora (doświadczenie, profil zawodowy)
Zaangażowanie Mentora
Komunikacja, terminowość
6. Inne uwagi nt. relacji z Mentorem:
7. Jaki jest stopień realizacji celów, jakie stawiała/stawiał Pani /Pan sobie w Programie Mentoringowym?
12345
1 – bardzo niesatysfakcjonujący, 2 – niesatysfakcjonujący, 3 - średniosatysfakcjonujący, 4 – satysfakcjonujący, 5 – bardzo satysfakcjonujący
8. Co stanowi największą wartość, jaką uzyskał/-a Pan / Pani w Programie? Co Program zmienił w Pani / Pana życiu zawodowym i/lub osobistym?

9. Czy chciałaby/chciałby Pani/ Pan w przyszłości kontynuować współpracę z Fundacją Liderek Biznesu jako Mentor? (pola wyboru)
Tak
Nie
10. Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w kolejnej edycji Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu jako Mentor, prosimy o podanie imienia i nazwiska
11. W jaki sposób zarekomendowałaby / -by Pani / Pan udział w Programie osobom zastanawiającym się nad przystąpieniem do kolejnej edycji w roli Mentees?
12. Czy wyraża Pani / Pan zgodę na wykorzystanie tej rekomendacji w naszych materiałach?
Tak
Nie
13. Planujemy uruchomienie Klubu Mentee Fundacji Liderek Biznesu – społeczności osób, które pełniły rolę Mentee w naszym Programie. Co w ramach takiego Klubu byłoby dla Pani / Pana szczególnie wartościowe?
Prosimy o zaznaczenie najciekawszych dla Pani / Pana punktów oraz podzielenie się innymi oczekiwaniami i sugestiami:
Możliwość kontaktu z innymi członkami Klubu w ramach grupy na LinkedIn
Możliwość spotkań osobistych, networkingu
Inspirujące spotkania z liderami biznesu
14. Czy chciałaby/chciałby Pani/Pan współtworzyć aktywność Klubu Mentee? Jeśli tak, w jakim zakresie? (prosimy o zaznaczenie):

Moderacja grupy na LinkedIn
Pisanie i/lub polecanie artykułów merytorycznych, dzielenie się inspiracjami
Prowadzenie sesji networkingowych
Przeprowadzenie warsztatów merytorycznych
15. Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a współtworzeniem aktywności Klubu Mentee - prosimy o podanie imienia i nazwiska


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .