Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Bezpieczeństwo podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego we Wrocławiu

Jesteśmy studentkami Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Nauk Społecznych. Niniejsza ankieta została przygotowana na potrzeby projektu badawczego pt. „ Bezpieczeństwo podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego we Wrocławiu”.
Zapewniamy, że wypełnienie tego kwestionariusza jest anonimowe z zachowaniem dobrowolności wyboru, a uzyskane z niego dane nie zostaną wykorzystane w sposób komercyjny.
Wypełnienie niniejszej ankiety zaabsorbuje od 5 do 10 min. waszego czasu.
* 1. Płeć
Mężczyzna
Kobieta
* 2. Wiek
21
22
23
24
25
* 3. Stan cywilny
Wolny/wolna
Żonaty/mężatka
W związku partnerskim
* 4. Ocena sytuacji materialnej
zadowalająca
dobra
średnia
niezadowalająca
* 5. Miejsce zamieszkania
wieś
miasto do 15 tys. mieszkańców
miasto do 50 tys. mieszkańców
miasto do 100 tys. mieszkańców
Miasto pow. 100 tys. mieszkańców
Miasto pow. 500 tys. mieszkańców
* 6. Czy czujesz się bezpiecznie we Wrocławiu?
Tak
Nie
* 7. Ile razy odwiedziłeś/aś wrocławski Jarmark Bożonarodzeniowy w 2017 roku?
raz
dwa razy
trzy razy
cztery razy
więcej niż pięć razy
* 8. Czy przebywając w tłumie podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego czujesz się bezpiecznie?
tak
nie
* 9. Czy zaobserwowałeś patrolujące podczas jarmarku takie grupy dyspozycyjne jak policja, czy straż miejska?
tak
nie
* 10. Czy uważasz, że priorytetem tego typu imprez masowych jest zapewnienie bezpieczeństwa i wzmożona ilość patroli policji, czy straży miejskiej?
tak
nie, dlaczego?
* 11. Czy uważasz miejsce Jarmarku Bożonarodzeniowego za bezpieczne dla odwiedzających go rodzin z dziećmi?
tak
nie
* 12. Jakie według ciebie z poniżej wymienionych zagrożeń są możliwe do wystąpienia podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego?
zagrożenia zdrowotne m.in. zarażenie chorobą zakaźną, czy zatrucie
zagrożenia terrorystyczne m.in. tj. podstawienie bomby, czy stratowanie tłumu pojazdem
zagrożenie ekonomiczne m.in. kradzież, wyłudzenie, czy szantaż
zagrożenie psychologiczne m.in. szerzenie strachu, paniki w tłumie
zagrożenie masowego mordercy, np. aktywnego nożownika, czy strzelca
inne, jakie?
* 13. Czy kiedykolwiek byłeś świadkiem, bądź też słyszałeś o kradzieży podczas tego rodzaju imprezy masowej?
tak
nie
* 14. Czy uważasz, że Jarmark Bożonarodzeniowy jest w pełni zabezpieczony przez służby bezpieczeństwa?
tak
nie
* 15. Czy uważasz, że podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego tłum ludzi jest niebezpieczny z perspektywy jednostki w sytuacji wybuchu paniki?
tak
nie
* 16. O jakiej porze dnia czujesz się najbezpieczniej przebywając na jarmarku?
porannej
w południe
popołudniowej
wieczornej
o każdej porze dnia
* 17. Czy skorzystałeś/aś kiedykolwiek z pomocy policji, czy straży miejskiej podczas jarmarku?
nie
tak ( jeśli tak to w jakiej sprawie?)
* 18. Czy podczas jarmarku zaobserwowałeś negatywne zachowania nietrzeźwych osób, które mogłyby wpłynąć na twoje bezpieczeństwo podczas jarmarku?
nie
tak(jeśli tak to jakiego rodzaju były to zachowania?)
* 19. Czy uważasz, że policja we współpracy ze strażą miejską byłaby zdolna do zorganizowania tłumu w czasie ogólnej paniki?
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
zdecydowanie nie
* 20. Czy znasz uniwersalny schemat postępowania podczas ataku masowego mordercy?
tak
nie
* 21. Czy wiesz jak należy postępować w przypadku znalezienia w tłumie podejrzanego bagażu lub innego przedmiotu?
tak
nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .