Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

POSTAWY KONSUMENTÓW WOBEC OBSŁUGI KLIENTA W CAFE CHOPIN W RYBNIKU

Ankieta skierowana jest do klientów kawiarni Cafe Chopin w Rybniku, jest to ankieta anonimowa, dotycząca postaw konsumentów wobec jakości obsługi w kawiarni. Uzyskane odpowiedzi będą wykorzystane do pisania pracy licencjackiej.
1. Jak często odwiedza Pan/i kawiarnię Cafe Chopin w Rybniku:
codziennie
co drugi dzień
dwa razy w tygodniu
raz w tygodniu i rzadziej
2. Wizyty w kawiarni Cafe Chopin są dla Pana/i :
miejscem spotkań biznesowych
miejscem spotkań z rodziną i znajomymi
możliwością relaksu w samotności
3. Jak ocenia Pan/i jakość obsługi konsumenta w kawiarni Cafe Chopin
świetnie
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
źle
4. Jak długo musi Pan/i czekać na obsługę przez pracowników Cafe Chopin?
bardzo krótko, do 1 minuty
krótko, do 3 minut
średnio, do 5 minut
długo, do 10 minut
5. Jaką aktywność wykazywali pracownicy kawiarni by zaspokoić Pana/i potrzeby?
Możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi.
uważnie słuchali
wskazywali nowości marki
zachęcali do skorzystania z aktualnych promocji
6. Jak uważnie pracownicy kawiarni Cafe Chopin wsłuchiwali się w Pana/i zamówienie?
bardzo uważnie
uważnie
niezbyt uważnie
byli rozkojarzeni
7. Jak ocenia Pan/i zasób wiedzy pracownika kawiarni na temat posiadanego asortymentu:
szeroki zasób wiedzy, pracownik zna asortyment
średni zasób wiedzy, niepewność co do posiadanego asortymentu
wąski zasób wiedzy, brak wiedzy o asortymencie
8. Czy uzyskał Pan/i przy każdej wizycie w Cafe Chopin w Rybniku wystarczające informacje o asortymencie i aktualnych promocjach?
tak
nie
9. Jak często korzysta Pan/i z aktualnych promocji polecanych przez pracownika obsługi?
przy każdej wizycie
przy prawie każdej wizycie
rzadko
nigdy
10. Jak ocenia Pan/i smak oraz jakość kaw i wypieków marki Cafe Chopin?
bardzo dobre
dobre
przeciętne
niedobre
11. Czy korzysta Pan/i z oferty zakupu ciast na wynos z 20% rabatem?
tak
nie
12. Proszę o określenie czynników, które wpływają na Pana/i decyzje konsumenckie?
5 określa, że dany czynnik wpływa najbardziej, a 1 że wpływa najmniej
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   smak
  •   jakość
  •   ceny
  •   poziom obsługi
  •   aktualne promocje
13. Czy odwiedza Pan/i inne kawiarnie marki Cafe Chopin?
tak
nie
14. Jeżeli tak, proszę określić jak obsługa w kawiarni Cafe Chopin w Rybniku wypada na tle innych punków kawiarni?
obsługa w Rybniku jest lepsza niż w innych punktach
obsługa w Rybniku jest gorsza niż w innych punkach
obsługa w innych punktach jest za podobnym poziomie
ciężko stwierdzić
15. Proszę określić największe atuty kawiarni Cafe Chopin w Rybniku
16. Czy jest Pan/i zadowolony z jakości obsługi Cafe Chopin w Rybniku?
tak
nie
17. Płeć
kobieta
mężczyzna
18. Wiek
19. wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
20. Miesięczne wynagrodzenie netto
do 1200 zł
1200-1500 zł
1500- 2000 zł
2000-2500 zł
powyżej 2500 zł
21. Status zawodowy
uczeń/student
student pracujący
pracujący
emeryt/rencista


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .