Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta skierowana do potencjalnych ofiar i sprawców przemocy - ankieta dla pracowników socjalnych OPS w Zawichoście

* 1. Czy na terenie Państwa gminy zostały zdiagnozowane przypadki przemocy w rodzinie wśród rodzin pozostających pod opieka Ośrodka Pomocy Społecznej
a) tak
b) nie
* 2. Kto był sprawcą przemocy
a)matka
b) ojciec
c) dzieci
d) inni członkowie rodziny
* 3. Kto był najczęściej ofiara przemocy
a)matka
b) ojciec
c) dzieci
d) inni członkowie rodziny
4. Liczba założonych niebieskich kart 2015 roku
a) 15
b) 16
c) 19
5. Liczba założonych niebieskich kart w 2016 roku
a) 14
b) 15
c) 17
6. Liczba założonych niebieskich kart w 2017 roku
a) 10
b)11
c)16
7. W jakich środowiskach najczęściej dochodzi do sytuacji przemocy
A) rodziny w których występuje uzależnienie
b) rodziny wielodzietne
c) rodziny z problemem bezrobocia
d) rodziny wielopokoleniowe
* 8. Co zdaniem Pana / Pani stanowi przyczyna stosowania przemocy ( max 4 odpowiedzi)
a) alkohol
b)narkotyki
c) trudna sytuacja materialna
d) niezaradność życiowa
e)brak dobrej komunikacji wśród członków rodziny
f) potrzeba dominacji przez członka rodziny
g) brak umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych
h)warunki bytowe
i) choroby
j)stereotypy
k)wychowanie (powielanie pewnych zachowań)
9. Czy wśród środowisk korzystających z pomocy Ośrodka obserwuje się zachowania mogące sugerować stosowanie przemocy
a)tak
b) nie
10. Jakie zachowania najczęściej występują
a) przemoc fizyczna ( szarpanie, bicie, uderzenia)
b) werbalna (przezwiska, ośmieszanie)
c)emocjonalna ( zastraszanie , grożenia)
d) ekonomiczna( wymuszanie, kradzieże)
* 11. Czy według Państwa na terenie gminy Zawichost potrzebna jest edukacja społeczeństwa na temat przemocy i jaj zapobieganiu
a) tak
b) nie
* 12. jeśli tak to w jakiej formie ( pytanie wielorakiego wyboru)
A) plakaty , ulotki
b) pogadanki
c) publikacje
d)zajęcia profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży szkolnej
e) działania mające na celu uwrażliwienie społeczeństwa na zjawisko przemocy
f) dostarczanie informacji na temat dostępnych form pomocy dla ofiar i sprawców w warunkach zapewniających poufność ( stworzenie punktu informacyjnego do którego mogłyby się zgłaszać osoby pokrzywdzone ich rodziny)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .