Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta Aleksander Krok

* 1. W razie potrzeby potrafi zając niepopularne stanowisko.
Prosze o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 2. Trafnie przewiduje konsekwencje i tendencje róznych działań i zadań.
Prosze o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 3. Zachęca do bezpośredniej i konkretnej wymiany zdań.
Prosze o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 4. Nie boi się podjąć niepopularną decyzję.
Prosze o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 5. Lubi zarządzać i przewodzić.
Prosze o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 6. Potrafi realizować zadania za pośrednictwem innych.
Prosze o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 7. Wprowadza procesy i procedury, które usprawniają działania.
Prosze o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 8. Przekazuje cele i wyznacza najbardziej kluczowe do realizacji.
Prosze o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 9. Potrafi inspirować i motywować zarówno jednostki jak i zespoły.
Prosze o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 10. Potrafi kierować kreatywnościa innych.
Prosze o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 11. Zostawia przestrzeń i czas dla pracowników do kreaowania nowej rzeczywistości.
Prosze o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 12. Potrafi osiągnąć kompromis i rozstrzygnąć konflikt.
Prosze o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 13. Potrafi znależć płaszczyznę porozumienia w trudnych sytuacjach.
Prosze o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 14. Potrafi nawiązać współpracę z osobami o odmiennych przekonaniach lub poglądach.
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 15. Zapewnia ludziom wszelkie informacje potrzebne do wykonania zadań.
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 16. Dostarcza ludziom informacji, aby mogli podejmować właściwe decyzje.
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 17. Podejmuje decyzje na czas.
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 18. Odpowiednio przydziela ludzi do poszczególnych zadań.
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 19. Stwarza atmosferę pracy, w której ludzie chcą dawać z siebie jak najwięcej.
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 20. Wie co motywuje poszczególnych członków zespołu.
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 21. Potrafi motywować różne osoby i zespoły.
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 22. Docenia wkład każdego pracownika.
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 23. Przydziela zadania odpowiednio do kwalifikacji i doświadczenia pracowników.
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 24. Stale i regularnie rozmawia z pracownikami na temat ich pracy i jej wyników.
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 25. Ma zaufanie do swoich ludzi.
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 26. Zachęca pracowników do wykonywania trudniejszych zadań.
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
* 27. Daje poszczególnym pracownikom poczucie przynależności do zespołu.
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1 najniższa 2 3 4 5 najwyższa
28. Proszę o dodatkowe informacje, szczególnie w obszarach które oceniłeś/łaś negatywnie.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .