Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zambrów - TEST TEST TEST

* 1. Adres budynku:
2. Dane ogólne obiektu:
przeznaczenie:
nazwa:
3. Powierzchnia ogrzewana [m2]
4. Rok budowy:
5. Ocieplenie ścian
Tak
Nie
6. Ocieplenie dachu/stropodachu:
Tak
Nie
7. Okna
PCV
Drewniane
8. Stan okien
Dobry (energooszczędny)
Dostateczny
Zły
9. Sposób ogrzewania budynku:
Źródło ciepła:
Rodzaj kotła/pieca:
Moc kotła [kW]:
Rok produkcji kotła:
10. Do przygotowania ciepłej wody wykorzystuje się:
energię elektryczną
gaz
kocioł z CO
11. Źródło ciepła/roczne zużycie (rok 2013) - wypełnić tylko odnośnie tych paliw, które są wykorzystywane do ogrzewania budynku (w przypadku braku danych dotyczących zużycia, przy wykorzystywanych paliwach proszę wpisać "X"):
węgiel [tony]:
gaz [m3]:
olej opałowy [litr]:
drewno [kg]
inne (podać rodzaj i wielkość zużycia wraz z jednostką)
12. Zużycie energii elektrycznej w roku 2013 [MWh]
13. Źródło ciepła/roczne zużycie (rok 2014) - wypełnić tylko odnośnie tych paliw, które są wykorzystywane do ogrzewania budynku (w przypadku braku danych dotyczących zużycia, przy wykorzystywanych paliwach proszę wpisać "X"):
węgiel [tony]:
gaz [m3]:
olej opałowy [litr]:
drewno [kg]
inne (podać rodzaj i wielkość zużycia wraz z jednostką)
14. Zużycie energii elektrycznej w roku 2014 [MWh]
15. Czy wykorzystywane są instalacje oparte na odnawialnych źródłach energii? jesli tak, wskaż jakie
Tak, panele słoneczne do CWU
Tak, pompa ciepła
Tak, wymiennik gruntowy ciepła
Tak, ogniwa fotowoltaiczne
Nie, odnawialne źródła energii nie są wykorzystywane
16. Czy w ostatnich latach wykonane były remonty/modernizacje budynku? Jeśli tak, proszę podać: rok remontu, co było wymieniane/remontowane, przyczyna wymiany/remontu, wykorzystane materiały, źródła finansowania itp.
termomodernizacja budynku (np. wymiana okien, drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian, dachu)
modernizacja/wymiana źródła ciepła
modernizacja/wymiana instalacji CO
modernizacja/wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU)
zastosowanie instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii
wymiana oświetlenia na energooszczędne
inne
17. Czy planowane są inwestycje związane z wymianą źródła ciepła na nowe, z odnawialnymi źródłami energii lub inne rozwiązania ekologiczne?
Tak, w przypadku otrzymania dofinansowania
Tak, także w przypadku nie otrzymania dofinansowania
Nie
Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zambrów i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.
W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z ankietą lub Planem Gospodarki Niskoemisyjnej prosimy o kontakt z Wykonawcą Planu: Budplan Sp. z o.o., tel. 22 870 42 62 (Zuzanna Górecka, Małgorzata Kopka, Izabela Bielowska), e-mail: budplan@vp.pl


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .