Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta skierowana do potencjalnych ofiar i sprawców przemocy - ankieta dla ucznia

* 1. Czy orientujesz się co to jest przemoc?
a) tak
b) nie
* 2. Jakie z niżej wymienionych zachowań mogą świadczyć o stosowaniu przemocy ( można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
a) bicie kogoś
b)rzucanie w innych przedmiotami
c) plucie na kogoś
d) krzyczenie na kogoś
e) zabieranie pieniędzy
f) naśmiewanie się z kogoś
g) agresja
h) zakazy
i) wyzwiska
* 3. Jakie według ciebie są główne przyczyny przemocy w rodzinie ( pytanie wielokrotnego wyboru)
a) alkohol
b) trudna sytuacja rodzinna
c) niezaradność życiowa
d) stereotypy
e) potrzeba zaznaczenia dominacji pozycji w rodzinie
f) brak dobrych relacji między członkami rodziny
* 4. Czy w swoim środowisku domowym lub szkolnym spotkałeś/aś się ze zjawiskiem przemocy
a) tak
b) nie
* 5. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś/ doświadczyłaś przemocy w rodzinie
A) byłeś/am świadkiem
b) byłeś ofiarą
c) byłeś/am sprawcą
* 6. Jakie to były formy przemocy
a) bicie
b) szarpanie
c) zaniedbywanie ( np. głodzenie, niezaspokajanie twoich potrzeb)
d) zastraszanie
e)wyśmiewanie
f) wyzywanie
* 7. Jak często byłeś świadkiem form przemocy
a) często
b) bardzo często
c) rzadko
d) bardzo rzadko
e) w ogóle
* 8. Kto był ofiarą przemocy
a) mama
b) tata
c) rodzeństwo
d) ty
* 9. Kto był sprawcą przemocy
a) mama
b) tata
c) rodzeństwo
d) ty
e) inni członkowie rodziny
10. Czy spotkałeś/spotkałaś się ze zjawiskiem przemocy w środowisku szkolnym
A) tak
b) nie
* 11. Czy bezpiecznie czujesz się w swojej szkole
A) tak
b) nie
* 12. Czy czujesz się bezpiecznie poza szkołą
a) tak
b) nie
* 13. Jak często korzystasz z Internetu
a) codziennie
b) 2-3 razy w tygodniu
c) 4-6 razy w tygodniu
d) rzadziej niż 1 raz w tygodniu
* 14. Czy korzystając z Internetu zdarzyła ci się któraś z poniższych sytuacji
a) byłeś /aś obrażany, wyśmiewany za pomocą dostępnych komunikatorów
b) wykorzystano twoje zdjęcie lub profil w celu ośmieszenia cię
c)wykorzystano twoje zdjęcie lub profil w celu ośmieszenia innej osoby
d)grożono ci
e)wykorzystano bez twojej zgody zdjęcia lub nagrania z twoim udziałem
f) nie zdarzyły się tobie powyższe sytuacje
* 15. Co twoim zdaniem jest przyczyną agresji wśród dzieci i młodzieży w Internecie?
a) przemoc w domu
b)przemoc w szkole
c) gry komputerowe
d) programy i filmy o treści prezentującej przemoc
e) brak umiejętności panowania nad swoimi emocjami
f) inne
* 16. Czy według ciebie celowe jest prowadzenie zajęć mających za zadanie poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy i ich zapobieganiu
a) tak
b) nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .