Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Świadomość problemu narkomanii wśród młodzieży

ANKIETA o świadomości młodzieży na temat problemu jakim jest narkomania

Ankieta dotyczy osób w wieku maksymalnie do 19 lat. Niektóre pytania w ankiecie mają możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi. Należy odpowiedzieć na każde pytanie. Ankieta jest anonimowa, dlatego proszę o szczere odpowiedzi.
Dane zdobyte dzięki tej ankiecie pomogą mi w napisaniu pracy magisterskiej.


Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wezmą udział w ankiecie.
1. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek:
Poniżej 15 lat
16 lat
17 lat
18 lat
19 lat
3. Wykształcenie:
Poniżej gimnazjalnego
Gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe
Średnie ogólnokształcące/techniczne
4. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki?
TAK
NIE
5. Jeśli tak, to zaznacz jakie substancje zostały przez Ciebie zażyte:
Marihuana
Amfetamina
Opiaty (morfina, metadon, kodeina)
Substancje halucynogenne (grzyby halucynogenne, LSD)
Substancje dopingujące
Inne
6. Kiedy ostatnio zażywałeś narkotyki?
Nigdy
W przeciągu 5 lat lub więcej
W ostatnim roku
W ostatnim miesiącu
W ostatnim tygodniu
7. Czy proponowano Ci kiedyś narkotyki?
TAK
NIE
8. Czy według Ciebie problem narkomanii jest zauważalny w Twoim otoczeniu?
TAK
NIE
9. Ilu Twoich znajomych ma problem z narkotykami?
Nikt
1 osoba
2-4 osoby
5-10 osób
Powyżej 10 osób
10. Czy doświadczyłeś negatywnych skutków zażywania narkotyków?
TAK
NIE
11. 10. Jakie są powody, dla których młodzi ludzie decydują się sięgać po narkotyki?
Problemy w domu
Problemy w życiu osobistym
Problemy w szkole/pracy
Chęć przypodobania się znajomym
12. Jak oceniasz swoje doświadczenia z narkotykami?
Fatalnie
Źle
Obojętnie
Dobrze
Rewelacyjnie
13. Jak oceniasz swoją wiedzę na temat szkodliwości narkotyków?
Nie znam tej tematyki
Posiadam średnią wiedzę w tym temacie
Myślę, że wiem dostatecznie dużo na ten temat
14. Czy w Twojej miejscowości jest prowadzona dostatecznie zadawalająca edukacja na temat negatywnych skutków zażywania narkotyków?
TAK
NIE
NIE WIEM
15. Czy jesteś zdania, że odpowiednio zorganizowane akcje edukacyjne mogłyby zniwelować problem narkomanii oraz czy pomogłyby przybliżyć społeczeństwu w pewnym stopniu konsekwencje i skutki regularnego zażywania narkotyków na organizm człowieka?
TAK
NIE
16. Czy heroina może być zanieczyszczona takimi substancjami jak: kofeina, chinina, strychniną i kwasem borowym?
TAK
NIE
NIE WIEM
17. Czy kodeina może w wątrobie ulec metabolizmowi do morfiny i norkodeiny?
TAK
NIE
NIE WIEM
18. Po jakim czasie podania kokaina zacznie szybciej działać?
Po podaniu dożylnym.
Po podaniu doustnym lub donosowym.
NIE WIEM
19. Czy LSD jest najsłabszą modelową substancją o działaniu halucynogennym?
TAK
NIE
NIE WIEM
20. Czy do zbadania obecności ksenobiotyku w organizmie ludzkim materiałem biologicznym może być mocz, krew, ślina i włosy?
TAK
NIE
NIE WIEM
21. Czy wg zaproponowanego przez ONZ podziału narkotyków substancjami działającymi pobudzająco na Ośrodkowy Układ Nerwowy są barbiturany, opium i benzodiazepiny?
TAK
NIE
NIE WIEM
22. Czy mocz jest najodpowiedniejszym materiałem biologicznym do kontrolowania abstynencji narkotykowej?
TAK
NIE
NIE WIEM
23. Czy dodanie do próbki badanego moczu rozcieńczonej wody wpłynie na zafałszowanie wyniku obecności narkotyków?
TAK
NIE
NIE WIEM
24. Czy metodami potwierdzającymi obecność narkotyków w organizmie ludzkim będą metody immunochemiczne?
TAK
NIE
NIE WIEM
25. Czy według Ciebie narkomania jest poważnym zagrożeniem dla społeczeństwa?
TAK
NIE
26. Z jakiej pomocy byś skorzystał/a w przypadku uzależnienia narkotycznego?
Rodziców
Szkoły/nauczycieli
Znajomych
Infolinii
Specjalistycznego ośrodka od uzależnień
Nie wiem
27. Co według Ciebie trzeba zrobić, aby zapobiec zjawisku narkomanii?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .