Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

* 1. Jak ocenia Pan/Pani stopień praktycznej znajomości obowiązującej metodyki zarządzania ryzykiem
Słabo
Przeciętnie
Dobrze
Bardzo dobrze
* 2. Proszę o zaznaczenie preferowanej formy pogłębiania wiedzy dot. ERM
Warsztaty praktyczne
Szkolenie
Spotkania indywidualne


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .